پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس هجدهم: چشمان همیشه باز

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 119

منظور معلّم از دوربین‌های دقیق‌تر و حسّاس‌تر چه بود؟

منظور معلّم این بود که خداوند همه جا حضور دارد و فرشتگان خدا همه اعمال ما را بسیار دقیق ثبت می‌کنند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 119

آیا دوربین‌های باغ همه اتفاقات را می‌توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید.

دوربین‌های باغ

  • اتفاقاتی که در بعضی جاها می‌افتد نمی‌توانند ثبت کنند.
  • حافظه محدودی برای فیلم‌برداری دارند.

فرشتگان خدا

  • تمام اتفاقات را می‌توانند در همه جا ثبت کنند.
  • حافظه نامحدودی برای ثبت حرکات و اعمال دارند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 119

من می‌دانم که خدای بزرگ همه‌ی کارهای من را می‌بیند، پس با خود تصمیم می‌گیرم که..

کارهای خوبی انجام بدهم و کار بد و اشتباهی انجام ندهم تا نزد خدا پشیمان و سرافکنده نباشم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 120

میان آیه‌ای که خواندیم و این تصویر چه ارتباطی می‌بینید؟

تمام کارهای خوب و بد ما همگی توسط فرشتگان خدا ثبت می‌شوند و خدا هر پنهان و آشکاری را می‌داند. پس فکر نکنیم اگر جایی خلوت کار بد یا خوبی انجام دادیم کسی نمی‌بیند چرا که خدا به هرچیزی داناست.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 120

برای کامل کردن ترجمه‌ی آیه‌ی 6 سوره زلزال، از خانه سبز شروع کنید و به خانه‌ی قرمز برسید.

در این روز مردم گروه گروه می‌آیند تا نتیجه کارشان را ببینند تا هرکس ذره‌ای کار خوب انجام داده‌است، نتیجه آن را ببیند و هرکس ذرّه‌ای کار زشت انجام داده‌است،نتیجه‌س آن را ببیند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 121

اگر بخواهید نام جدیدی برای درس انتخاب کنید، چه نامی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

مراقب پنهان؛ مراقب زیرا خداوند در همه حال و همه جا مراقب ما است و همه چیز را می‌بیند و می‌داند و پنهان زیرا خداوند از نظرها پنهان است.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: باخانواده صفحه 121

یکی از پیام‌های قرآنی در ارتباط با موضوع درس را که در کتاب قرآن خوانده‌اید، پیدا کنید و با ترجمه‌ی آن بنویسید.

خداوند در سوره رعد می‌فرماید: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ»

معنی: برای هر کس پاسبانها از پیش رو و پشت سر برگماشته شده که به امر خدا او را نگهبانی کنند. 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!