پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس هفتم: نماز در کوهستان

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 52

در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر..

آبی وجود نداشته باشد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 52

مراحل انجام تیمم را به ترتیب شماره گذاری کنید.

مرحله اول⇐ تصویر سمت راست ردیف دوم

مرحله دوم⇐ تصویر سمت راست ردیف اول

مرحله سوم⇐ تصویر سمت چپ ردیف اول

مرحله چهارم⇐ تصویر سمت چپ ردیف دوم

 

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 53

در چه مواردی می‌توانیم تیمّم کنیم؟

آب نباشد.                        استفاده از آب ضرر داشته باشد.                        وقت نباشد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 53

تیمّم بر کدام یک از این‌ها صحیح است؟

تصویر سمت راست ردیف اول، تصویر سمت چپ ردیف اول، تصویر سمت چپ ردیف دوم

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بگرد و پیدا کن صفحه 54

حرف اول پاسخ‌ها را کنار هم قرار دهید تا به یک عبارت برسید.

  1. ترجمه «الله» به فارسی: خدا
  2. در تیمّم، دست‌ها را از جایی که مو می‌‌روید، تا روی ابروها می‌کشیم.
  3. شهری که تیمّم بر خاک آن، ثواب بیش‌تری دارد: کربلا
  4. در تیمّم با کف دست چپ، تمام پشت دست راست را از مچ تا نوک انگشت مسح می‌کنیم.
  5. سپس با کف دست راست، تمام پشت دست چپ را از مچ تا نوک انگشت‌ها مسح می‌کنیم.
  6. قسمتی از دست که در تیمّم آن را روی خاک یا سنگ می‌زنیم: کف دست

سپس با استفاده از عبارت به‌دست آمده، ترجمه آیه را کامل کنید.

اگر آب پیدا نکردید، پس با خاک پاک تیمّم کنید؛ (یعنی) صورت و دست‌هایتان را مسح کنید.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!