پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس شانزدهم: اسب طلایی

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 106

حمید به چه چیزی فکر می‌کرد و چه تصمیمی گرفت؟

جمله آخر متن درس: با خودم فکر کردم..

که دوچرخه را در جایی قایم کنم و بگویم که دوچرخه را به احسان تحویل دادم. نمی‌خواستم دروغ بگویم ولی دوست داشتم کمی بیش‌تر دوچرخه سواری کنم و با دوچرخه وقت بگذرانم. دوچرخه را قایم کردم و فکر کردم بعد نیم ساعت به بهانه‌ای از خانه بیرون بروم و اسب طلایی احسان را با خودم ببرم و بگردم. بیرون رفتم و دوری زدم و شب در خانه احسان رفتم و دوچرخه را به او تحویل دادم قیافه احسان کمی ناراحت بود و با ناراحتی به من گفت اگر لازم داشتی پیشت بماند!! از لحنش جا خوردم و تشکری کردم و برگشتم. مادرم قیافه ناراحت مرا دید و از من قضیه را پرسید گفتم چیزی نشده. گفت: نکند بخاطر این‌که دوچرخه احسان را دیرتر از موقعی که خودش گفته بود تحویل دادی ناراحت شد؟ از حرف مادرم جا خوردم و پرسیدم تو از کجا می‌دانی؟ گفت دیدم که دوچرخه را قایم کردی تا کمی دیگر از آن استفاده کنی. سرم را به نشانه تاسف پایین انداختم. مادرم گفت: حمید جان پسرم احسان دوچرخه خود را به تو امانت داده بود و از تو خواسته بود که دو روز از آن استفاده کنی و عصر به او بدهی ولی تو این کار را نکردی. اگر این دوچرخه برای تو بود و احسان این کار را با تو می‌کرد از او ناراحت نمی‌شدی؟ کمی فکر کردم و دیدم که اشتباه از من بوده و اگر من هم بودم ناراحت می‌شدم چون این کار من مانند خیانت در امانت بود. از مادرم بابت حرف‌هایش تشکر کردم و فردا سری به احسان زدم و از او معذرت خواستم و گفتم که از کارم پشیمان هستم. احسان گفت که اشکالی ندارد و مرا بخشیده. من و احسان با خوشحالی سوار دوچرخه شدیم و به سمت پیست دوچرخه سواری رفتیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 107

باتوجه به داستان درس، به نظر شما چگونه می‌توانیم به این آیه عمل کنیم؟

خداوند می‌فرمایند که از امانت به خوبی محافظت کنید، آن را بدون اجازه صاحبش به کسی ندهید، امانت را به صاحبش برگردانیم.

فکر می‌کنید، کدام یک از این بچه‌ها، امانت دار خوبی بوده است؟

مریم، چون تلاش کرده تا به بهترین نحو از امانت مراقبت کند و در اولین فرصت به صاحب خود برگرداند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 107

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم، چگونه باید جبران کنیم؟

باید خسارت آن را بپردازیم برای مثال اگر وسایلی را خراب کردیم یا یکی از آن وسیله تهیه کرده و به صاحبش بدهیم یا پول آن را بپردازیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 108

بین ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع «امانت داری» چه ارتباطی وجود دارد؟

یعنی وقتی کسی به ما حرفی می‌زند آن حرف نزد ما امانت است و نباید هنگام بازگو کردن آن چیزی به آن اضافه یا از آن کم کنیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: دعا کنیم صفحه 108

خدایا!

ای که در قرآن به ما فرمان داده‌ای تا امانت را به صاحبش بازگردانیم؛

کمکم کن امانت‌دار خوبی باشم و کتاب دوستم را همان‌طور که قرض گرفته‌ام، به او بازگردانم.

کمکم کن تا خیانت در امانت نکنم و نزد صاحب امانت پشیمان و سرافکنده نباشم.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!