پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم-درس دوم: کودکی بر آب

 

 هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 18

خلاصه داستان «کودکی بر آب» را از زبان یکی از این شخصیت‌ها تعریف کنید.

خواهر موسی _ علیه السّلام _: فرعون پادشاه مصر خواب دید که حکومتش با به‌دنیا آمدن کودکی به خطر می‌افتد. دستور داد از آن پس هر کودکی که به‌دنیا می آمد را بکشند. در آن زمان برادرم موسی به‌دنیا آمد. مادرم برای این‌که موسی نجات یابد داخل صندوقی گذاشت و آن را به آب سپرد و از من خواست که به دنبال آن بروم. آب صندوق را به ساحل نیل برد. همزمان با آن فرعون و همسرش آسیه در ساحل قدم می‌زدند که با دیدن صندوق به سمت آن آمده و آن را باز کردند. آسیه از فرعون خواست تا آن بچه را نکشد و به فرزندی قبول کند. به اذن خداوند مادرم دایه موسی، برادرم، شد و به همین ترتیب موسی نجات یافت.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بگرد و پیدا کن صفحه 18

متن زیر را بخوانید.

باتوجه به درس و متن صفحه قبل مشخص کنید هرکدام از مطالب قسمت «الف» با کدام مطلب قسمت «ب» ارتباط دارد.

الف: شیر نخوردن کودک از زنان شهر                            ب: خواست و اراده خدا

الف: به آب انداختن کودک                                          ب: امید مادر به لطف خدا

الف: دستور فرعون برای از بین بردن نوزادان پسر             ب: نگرانی از به خطر افتادن حکومت

الف: ایستادگی آسیه در برابر فرعون                            ب: مبارزه با ستم حتّی در کاخ فرعون و در مقابل همسر

 

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 19

خدای مهربان، همیشه و همه‌جا پشتیبان انسان‌های خوب است. به نظر شما در داستان «کودکی بر آب» کدام بخش‌ها به پشتیبانی خدا از انسان‌های خوب اشاره می‌کند؟

آن‌ قسمت از داستان که مادر کودک، کودک را به آب سپرد و کودک به ساحل رسید و فرعون و آسیه آن را به فرزندی قبول کردند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 20

کدام تصویر به کدام آیه مربوط است؟ آن‌ها را به ترتیب داستان کودکی حضرت موسی _ علیه السّلام _ مشخص کنید.

اولین تصویر از سمت راست: برادرت را دنبال کن و چشم از او برندار! (سوره قصص، آیه 11)

دومین تصویر از سمت راست ردیف اول:این کودک می‌تواند نور چشم من و تو باشد، او را نکش. (سوره قصص، آیه 9)

تصویر ردیف دوم: نترس و اندوهگین نباش، ما کودک را به تو باز می‌گردانیم. (سوره قصص، آیه 7)

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 21

این تصویرها بخش‌هایی از زندگی حضرت موسی _ علیه السّلام _ را نشان می‌دهد. داستان آن‌ها را تعریف کنید.

تصویر شماره 1: وقتی حضرت موسی _ عیله السّلام _ کودک بود، مادرش او را از ترس دشمنان به آب رود نیل سپرد و به خواست خداوند، ماموران فرعون او را از آب گرفتند. فرعون و همسرش او را به فرزندی قبول کردند.

تصویر شماره 2: به فرمان خداوند حضرت موسی عصای خود را به زمین انداخت و عصا تبدیل به مار شد.

تصویر شماره 3: وقتی دشمنان حضرت موسی _ علیه السّلام _ به دنبال او و یارانش آمدند، حضرت موسی به فرمان خدا عصایش را به آب زد و راهی برای آن‌ها باز شد تا بتوانند از دست دشمنان فرار کنند و فرعون و سپاهیانش در آب غرق شدند.

کدام یک از تصایر بالا با این شعر ارتباط دارد؟

تصویر دوم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!