پایه پنجمحل تمرین پنجم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس ششم: مال مردم

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس ششم: مال مردم

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 44

احساس شما از این‌که ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می‌کند، چیست؟ با او چه برخوردی می‌کنید؟ چرا؟

بسیار ناراحت می‌شوم و از او می‌خواهم که دیگر این کار را انجام ندهد چون کار خوبی نیست.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 45

  • مادر مریم فراموش کرده بود ظرف نذری همسایه را به آن‌ها بازگرداند. استفاده از ظرف همسایه برای کارهای آشپزی در منزل بدون اجازه صاحب ظرف کار درستی نیست.
  • سعید از نانوایی برگشت. نان‌ها را درون سفره گذاشت و دوباره آن‌ها را شمرد. برای بار سوم شمرد. اشتباه نکرده بود. نان‌ها 11 تا بود؛ امّا او فقط پول 10 نان را داده بود. با خودش گفت: اشکالی ندارد با یک نان که چیزی نمی‌شود. وقتی مادر سعید حرف او را شنید گفت: نه پسرم کار اشتباهی است تو باید پول یک نان را به نانوا بدهی و از او بابت اشتباهت معذرت خواهی کنی.
  • پارچه‌های بریده شده همسایه‌ها، کنار چرخ خیاطی مادر برای دوختن آماده بود. سارا از پارچه‌های اضافی چند تکّه برداشت و به سمیه گفت: با این‌ها برای عروسکم لباس بدوز. سمیّه گفت: این پارچه‌ها برای ما نیست و بدون اجازه صاحب آن‌ها نمی‌شود از آن‌ها برای عروسک‌هایتان لباس بدوزم.
  • امروز پالتوی خود را در مدرسه گم کردم؛ همه جا را گشتم، ولی آن ررا پیدا نکردم. از این‌که بچه‌ها بشنوند یک کلاس پنجمی لباسش را گم کرده است، خجالت می‌کشیدم. بزرگ‌ترهایم هم ممکن بود از شنیدن ماجرا عصبانی شوند. یک پالتو روی جا لباسی یکی از کلا‌ها توجّهم را جلب کرد. هیچ فرقی با پالتوی من نداشت ولی مطمئن نبودم مال من باشد، آن را برداشتم و پوشیدم ولی بعدا فکر کردم شاید برای من نباشد و اگر برای من نباشد برداشتن من کار اشتباهی است.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 46 

کدام یک جزء اموال عمومی است؟ چرا؟

همه تصاویر، زیرا این اموال برای همه مردم است و همه می‌توانند استفاده کنند و برای شخص خاصّی نیست.

بهترین‌ راه‌های استفاده از هر یک از این اموال عمومی چیست؟

باید هنگام استفاده از آن‌ها مراقب باشیم که اتفاقی برای آن‌ها نیفتد.

اگر یکی از این‌ها جزء اموال شخصی شما یا خانواده‌تان باشد از آن‌ها چگونه استفاده می‌کنید؟

در حفظ و نگهداری آن‌ها دقت می‌کنیم تا اتفاقی برای آن‌ها نیوفتد.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 47

این آیه را بخوانید، کم فروشی به چه معناست؟

وقتی مشتری کالایی می‌خرد فروشنده باید به همان اندازه‌ای که مشتری می‌خواهد جنس به او بدهد و اگر کم‌تر از آن به مشتری بدهد و نگوید که کم داده‌ است کم فروشی کرده است.

این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

نباید حق مردم را ضایع کرد و کم‌تر از حقشان به آن‌ها چیزی داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!