پایه ششمحل تمرین ششم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس چهارم: باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟

با مهربانی و آرامش آن‌ها را راهنمایی می‌کردند و تفاوت مکان‌های عمومی و خصوصی را برایشان باحوصله و آرامش توضیح می‌دادند و آن‌ها را به کارهای خوب دعوت می‌کردند.

 

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 29

این آیه را بخوانید. با این کلمه‌ها، ترجمه آیه را کامل کنید: خوب؛ نیکی؛ دیگران؛ زشتی‌ها

باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آن‌ها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آن‌ها همان رستگاران هستند.

باتوجه به معنای آیه، به کار هادی و مهدی در دین چه می‌گویند؟

امر به معروف و نهی از منکر

 

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 29

کدام یک از جملات، به «امر به معروف» و کدام یک به «نهی از منکر» مربوط است؟

امر به معروف:

  • خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته‌باشند.
  • مدرسه خانه دوم ماست در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم.

نهی از منکر:

  • در کار دیگران تجسس نکنید.
  • به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو نماز دارم.

 

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنیم صفحه 30

اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟

به آرامی و در جایی خلوت اشتباهش را تذکر می‌دهم و از او می‌خواهم که دیگر آن کار را انجام ندهد و به‌جای آن کارهای خوب انجام دهد.

اگر شما خطایی کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجه اشتباهتان کند؟

به آرامی و در جایی خلوت تذکر دهد.

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 30

تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟

باعث می‌شود تا بیش‌تر مردم کار خوب انجام دهند و خوبی‌ها زیاد شود.

تذکر دادن به دیگران درباره کارهای بد چه ضرورتی دارد؟

کارهای بد بین مردم کم‌تر شود و رفته رفته بدی از بین برود.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!