پایه ششمحل تمرین ششم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس دوم: بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17

پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا..

راه درست را به مردم نشان دهند و مردم را به مبارزه با ظلم و ستم و کمک به محرومان و نیکوکاری دعوت کنند.

 

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 17 و 18

این آیات و ترجمه آن‌ها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره‌ی پیامبران اشاره می‌کند؟

سوره آل عمران آیه 164: انتخاب پیامبران از میان خود مردم

سوره حدید آیه 25: دادن دلایل روشن و کتاب آسمانی به پیامبران

سوره مومنون آیه 32: دعوت به یکتاپرستی و هدایت به راه راست

 

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنید صفحه 18

درباره‌ی هر یک از پیامبران اولواالعزم چه می‌دانید؟ در گروه‌های خود گفت و گو کنید و نتیجه آن را به کلاس گزارش دهید.

به پیامبران صاحب شریعت و کتاب آسمانی را اولواالعزم می‌گویند. آنان که سرور دیگر پیامبران و دارای نقش محوری هستند و از احاطه تام به همه مظاهر برخوردارند، زیرا از دیدگاه عرفانی پیامبران به اذن خدا مربی موجودات و مظاهرند و همه آن‌ها در دعوت و هدایت و تصرف در خلق و سایر لوازم نبوت مشترک بوده، امتیاز مرتبه ایشان از یکدیگر به واسطه احاطه و عدم احاطه بر همه مظاهر است و آنان که از احاطه به همه مظاهر برخوردارند اولوا‌العزم نامیده می‌شوند. 

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 19

برای آشنایی بیش‌تر با زندگی و دستورات پیامبران چه راه‌هایی را می‌شناسید؟

خواندن داستان‌های زندگی پیامبران، خواندن نماز، خواندن قرآن با توجه به معنا و مفهوم، خواندن حدیث‌های پیامبران

 

هدیه‌های آسمان ششم: تحقیق کنید صفحه 19

به جز پیامبران اولواالعزم، داستان زندگی کدام‌ یک از پیامبران در قرآن آمده است؟

یکی را انتخاب و خلاصه‌ی آن را برای دوستانتان بیان کنید.

حضرت اسماعیل علیه‌السّلام فرزندحضرت ابراهیم علیه‌السّلام از پیامبران الهی است که نامش یازده بار در قرآن ذکر شده است. وی در زبان عبرانی «یشمعیل» به معنای «خدا آواز او را می‌شنود» خوانده شده است که ملقب به «صادق الوعد» بود. مادر ایشان هاجر (کنیز ساره، همسر اول حضرت ابراهیم) است. ساره پس از ناامیدی از بچه دارشدن، هاجر را به همسری حضرت ابراهیم علیه‌السّلام درآورد؛ اما پس از آبستن شدن هاجر، رابطه ساره با او تیره شد؛ ولی ساره نیز پس از مدتی صاحب فرزندی به نام اسحاق شد. به هر حال، آتش غضب ساره، حضرت ابراهیم علیه‌السّلام را ناگزیر ساخت هاجر و فرزندش اسماعیل علیه‌السّلام را از منطقه شام دور سازد. حضرت ابراهیم علیه‌السّلام نیز به فرمان خداوند، آنان را به مکه، سرزمینی بی آب و علف کوچ داد و سپس خود به شام بازگشت.

از حوادث مهم زندگی حضرت اسماعیل علیه‌السّلام همدستی او با حضرت ابراهیم علیه‌السّلام در بنای خانه کعبه بود که قرآن کریم در آیات ۱۲۵ – ۱۲۷ سوره بقره آن پرداخته است.
ماجرای دیگر، رؤیای حضرت ابراهیم علیه‌السّلام مبنی بر قربانی کردن فرزند است که سبب نگرانی حضرت ابراهیم علیه‌السّلام شد؛ و اسماعیل علیه‌السّلام آن نگرانی را از دل پدر زدود و او را به اطاعت فرمان الهی ترغیب کرد؛ اما هنگامی که ابراهیم علیه‌السّلام کارد بر گلوی اسماعیل نهاد، آوای غیبی او را از ادامه کار بازداشت و فرمان آمد در مقابل صبر و درستکاری ایشان، گوسفندی را قربانی کند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!