پایه ششمحل تمرین ششم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس دوزادهم: سفرهای با برکت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 75

به نظر شما چرا این درس «سفرهای با برکت» نام گرفته است؟

چون در این سفر ابوذر و پسرعمویش چیزهای زیادی درباره احکام نماز و روزه مسافر یاد گرفتند.

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 75

عاطفه به همراه خانوادهاش برای زیارت مرقد مطهر امام علی (علیه السّلام) به نجف رفته‌اند و قصد دارند سه روز در آنجا بمانند. آنها کدامیک از این نمازها را باید کامل بخوانند و کدام را شکسته؟

کامل: نماز صبح و مغرب

شکسته: ظهر و عصر و عشاء

 

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 76

یکی از دو کلمه «صحیح» یا «باطل» را در جای خالی بنویسید.

پیش از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه‌اش باطل است.

بعد از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه‌اش صحیح است.

پیش از ظهر به شهرش برسد: روزه آن روز صحیح است.

بعد از ظهر به شهرش برسد: روزه آن روز باطل است.

اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد: روزه‌اش در آن‌جا کامل است.

 

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 76

فرض کنید خانه شما در شهر آبادان است. از این شهر یک دایره به شعاع 22.5 کیلومتر کشیده شده است.

باتوجه به این جدول‌ها مشخص کنید نماز و روزه‌ی شما در هر حالت چگونه است؟

از شهر خود به «خرمشهر» سفر می‌کنید و پنج روز در آنجا می‌مانید: کامل

برای دیدن پدربزرگ به بندر ماهشهر می‌روید و دو هفته آن‌جا می‌مانید: کامل

برای گردش به شهر اهواز می‌رویم و دو روز آن‌جا می‌مانید: شکسته

از شهر خود به «مینوشهر» سفر می‌کنید و سه روز در آن‌جا می‌مانید: باطل

به اهواز سفر می‌کنید و سه روز در آن‌جا می‌مانید: باطل

به بندر امام خمینی سفر می‌کنید و یازده روز آن‌جا می‌مانید: صحیح

 

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنید صفحه 78

در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟

آن‌ها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا (علیه السّلام) به مشهد رفته‌اند و می‌خواهند هفت روز در آنجا بمانند: شکسته

با خانواده‌ی خود، برای تفریح پنج کیلومتر از شهر خارج شده‌اند: کامل

برای دیدن مادر بزرگ به اصفهان رفتهاند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند: کامل

در کدام یک از موارد زیر، روزه‌ی ریحانه صحیح است؟

صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده‌ی خود به روستایی در ١۵  کیلومتری شیراز می‌رود: صحیح است.

با خانواده‌ی خود در اولین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حرکت می‌کنند: صحیح است.

صبح روز بعد به قم میرسند و تصمیم می‌گیرند ١٢ روز در آنجا بمانند: اگر کاری نکند که روزه‌اش را باطل کند روزه آن روز صحیح است و می‌تواند روزهای دیگر را نیز روزه بگیرد.

در پایان سفر، شب از قم حرکت می‌کنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می‌رسند: باطل است.

 

هدیه‌های آسمان ششم: تحقیق کنید صفحه 78

در جهان مکان‌هایی هستند که در سفر به آنها می‌توانیم نمازمان را کامل بخوانیم؛ حتی اگر کمتر از ده روز آنجا بمانیم. آن مکان‌ها کدام‌اند؟

  1. مسجد الحرام در مکه
  2. مسجدالنبی در مدرینه
  3. مسجد کوفه
  4. کنار ضریح امام حسین (علیه السّلام)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!