پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس چهارم:ارزش علم

نگارش چهارم صفحه25

1-جدول را مانند نمونه کامل کنید.

غرق مشغول
غ م
غر مش
غرق مشغـ
مشغو
مشغول

2- در هر ردیف با توجه به متن درس،کلمه ی خواسته شده را پیدا کنید.

1 ق ص د
2 ح ک ی م
3 ا د ا م ه
4 س ر م ا ی ه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه26

فرض کنید مشغول صحبت با دوستتان هستید،برای گفتن هر یک از مطالب زیر از چه جمله ای استفاده می کنید؟

وقتی می خواهید روز تولّدش را بدانید.

بیست و یکم این ماه تولد منه. راستی تولد تو کِی هستش؟

وقتی می خواهید در مورد زیبایی گلدان روی میز مطلبی بگویید.

خیلی دوست دارم روی میز اتاقم یکی از این گلدان های قشنگ بزارم.

وقتی می خواهید به او بگویید آخرین کتابی که خوانده اید،چه بوده است.

دیروز بالاخره کتاب بوستان را تمام کردم.

وقتی از او می خواهید برایتان آب بیاورد.

هوا چقد گرم شده. میشه بی زحمت یه لیوان آب خنک بهم بدی؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه27

1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

توفان

بعد

امواج

مسافران

هوش

ساحلی

2-با حروف بهم ریخته ی زیر،هر تعداد که می توانید کلمه معنی دار بسازید.

اجابت-عقاب-جواب-حوض-اتاق-جانب-اتوبان-نقاب-نجات-متناقض-تناقض-حاتم-جماعت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه28

2-برای کلمه های داخل جدول،سوال مناسب بنویسید.

1-نوعی پارچه ضخیم در کشتی که از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده می کند.

2-وزش باد شدید همراه با بارش سنگین باران

3-مترادف علم

4-با پیشرفت تمدن ها مردم از روستا نشینی به …نشینی روی آوردند.

5-ضمیر دوم شخص مفرد

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه29

1-چرا قورباغه ای که ناشنوا بود،موفق شد از گودال خارج شود؟

چون ناشنوا بود و فکر می کرد که بقیه مشغول تشویق او هستند.

2-این داستان دو پیام مهم داشت به نظر شما آن دو پیام چه بود؟

برای رسیدن به موفقیت نباید: 1-به حرف ها و افکار منفی اطرافمان توجه کنیم.

2- دست از تلاش و کوشش کشید.

3-به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟چرا؟

تلاش،کلید موفّقیّت-با تلاش و کوشش هر موجودی می تواند به آنچه که در نظر دارد برسد و اگر  تمرکزش تنها بر روی هدفش باشد سرانجام موفق خواهد شد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه30

الف)

جمله موضوع:دیروز به کتابخانه ی مسجد رفتم.

موضوعع کلی:مسجد

موضوع کوچک تر:کتابخانه ی مسجد

ب)به یک شی با دقت نگاه کنید،سپس اجزای آن را توصیف کنید و یک بند توصیفی بنویسید.

دفتر مشق برادرم را از کیفش در آوردم و به دقّت آن را نگاه کردم.جلد قرمز رنگش همراه با طرح های پروانه جذّابیّت خاصی داشت. صفحه اولش را که باز کردم چشمم به اسمش خورد،با خودکار آبی در وسط صفحه با خطّی بزرگ اسم خودش را نوشته بود.برایم عجیب بود که توانسته بود تا آن وقت سال دفترش را مثل روز اوّلش نو نگه دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!