پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس سیزدهم:لطف حق

نگارش چهارم صفحه76

1-با توجه به جای نشانه های هر کلمه،مانند نمونه کلمه بسازید.

منزل:

م:مادر

ن:سنگر

ز:آرزو

ل:جلیل

توفان:

ت:تیراندازی

و:صورت

ف:تصفیه

ا:ارباب

ن:باران

2-كلمه هایی را كه يكي از نشانه های «ه» و «ح» دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.

حق-ساحل-حسرت-نگاه-بی گناه-رهی-وحی-رهرو-مهر-تنها-بنده پروری-سطح-گاهواره-دایه-حکم-می دهیم-به-رودها-شیوه-گفته-وحی-چه-آنچه-نه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه77

3-هر يک از كلمه های زير را در جای خالي مناسب بنويسيد.

لبالب-سراسر-گرداگرد-دمادم

1-متن زير را با استفاده از كلمه های داده شده،كامل كنيد.

ربّ جلیل-اندوه-عدل-طغیان

2-كلمه های جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

لطف

مهر

منزل

سیلاب

بی ناخدای

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه78

2-حروف اين كلمات را در جدول رنگ بزنيد؛ سپس با حروف باقيمانده،یک كلمه ی معنادار بنويسيد كه در درس آمده باشد. 

کلمه: طغیان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه79

ب)از متن«قدم يازدهم» و «انتظار»  جمله هایی را كه مفهوم آنها با كلمه های «سپس» و«بعد» به هم وصل شده است، پيدا كنيد و بنويسيد.

نرگس آب پاش را بر می دارد و پر از آب می کند؛بعد به طرف من می آید.نگاهش مهربانانه روی من می لغزد؛سپس با اندوه می گوید.

شیر کوچولو خیلی زود یاد گرفت که بعد از قدم دهم دیگر جلو نرود.

برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می گذاشت؛بعد هم در قفس را می بست و می رفت.

شیر کوچولو از لای در بیرون را تماشا کرد؛بعد پایش را از قفس بیرون گذاشت.

چشم های خواب آلودش را مالید؛بعد،ده قدم دوید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه80

متني بنويسيد كه سه بند داشته باشد. موضوع كلی متن«بهار»» است ابتدا بند مقدمه را بنویسید.موضوع کلی بهار به دو موضوع كوچكتر زير تقسيم شده است، آنها موضوع هر يک از دو بند بعدی متن هستند.
بند دوم: زيبايي طبيعت و شكوفه دادن درختان

بند سوم: عيد نوروز

بهار،تابستان،پاییز و زمستان چهار فصل سال را تشکیل می دهند.آغاز سال جدید با شروع بهار و ماه فروردین است.این فصل زیبا به نوعی آغازی نو برای زندگی و حیات مجدد است.با آغاز بهار روح زندگی باری دیگر در جهان دمیده و امید حکم فرما می شود.

با فرا رسیدن بهار و پایان ماه های سرد سال طبیعت جان تازه ای به خود می گیرد. برف ها رفته رفته ذوب می شوند و با جاری شدنشان رود ها را پر ژآب می کنند.طبیعت به یکباره تغییر شگرفی می یابد و پوششی سبز بر خود می گیرد.درختان زندگی دوباره خود را آغاز می کنند و با شکوفه های خوش رنگشان به استقبال بهار می روند.

اما بهار تنها آغاز زندگی دوباره ی طبیعت نیست. سال شمسی با فرا رسیدن ماه فروردین و عید نوروز آغاز می شود. این عید باستانی از جمله قشنگ ترین رسومی است که هنوز پابرجا مانده است.بچه ها در این روزهای تعطیل به دید و بازدید اقوام می روند و علاوه بر خوردن مقدار زیادی شیرینی،آجیل و شکلات از بزرگ ترها عیدی دریافت می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!