جواب تمرین نگارش چهارم-درس دوم:کوچ پرستوها

نگارش چهارم صفحه14

1-با توجه به متن درس،واژه هایی را در جدول بنویسید که حروف زیر در آنها باشد.

حرف کلمه
حـ ح حشرات-صبح-حمله
هـ ـهـ ه هوا-لانه-عهده
غـ غ مشغول-آغاز-تغییرات
قـ ق برق-عقاب-قرقی

2-کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

لطافت-بعضی-معتدل-عقاب-هنگام-نظر

3-متن زیر را بخوانید و نشانه های نگارشی آن را بگذارید.

روزی مبینا،زهرا،هانیه و مریم در حیاط مدرسه نشسته بودند.مریم گفتامروز زنگ آخر سر کلاس نمی رویمزهرا پرسیدچرا؟»هانیه گفتمگر نمی دانی؟ قرار است برای مراسم جشن ولادت حضرت محمّد(ص) به سرای محّله برویم

صفحه 15

1-کلمه ها و عبارت های زیر را در متن درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید.بر می خیزیم-اشتباه-مهمّی-راهیابی-می گذارند-شگفتی

تا اینکه یک روز صبح که از خواب برمی خیزیم،از پرستوها نشانی نمی بینیم.

پس از سپری شدن زمانی دراز و پیمودن راهی طولانی،بدون  اینکه اشتباه کنند دوباره به لانه ی پیشین خود بازمی گردند.

به نظر می آید که به گفت و گوی مهمّی مشغول هستند.

چه کسی قدرت راهیابی و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است؟

وقتی کار ساختن لانه به پایان رسید،پرستوها تخم می گذارند.

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم،شگفتی های فراوانی دارد.

2-کلمه های جدول را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

گ ف ت و گ و
ج ن ب و ج و ش
ر ا ه و ر س م
د و ر و د ر ا ز

صفحه 16

2-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنید تا با حروف باقی مانده رمز جدول را پیدا کنید.سپس درباره کلمه به دست آمده دو سطر بنویسید.

 

رمز جدول:   آفریدگار

متن:

جهان هستی با تمام زیبایی هایش ساخته آفریدگار بزرگ است. پس لازم است که همه ی ما بخاطر این نعمت بزرگ و سایر نعمت هایی که به ما داده است،شکر گزار او باشیم.

صفحه 17

با توجه به متن درس،جمله ها را به ترتیب رویداد شماره گذاری کنید.

6-جوجه ها راه و رسم زندگی را از وادین خود می آموزند.

4-پرستوهای مادّه،چهار تا شش تخم سفیدرنگ می گذارند.

2-آنها پس از بازگشت،لانه های سال گذشته ی خود را می یابند.

5-وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدندپدر و مادر،آنها را با حشراتی که شکار کرده اند،پرورش می دهند.

3-پس از آن،خود ساختن و پرداختن لانه را به عهده می گیرند.

1-اوایل بهار پرستوها از سفر باز می گردند.

صفحه 18

الف)کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد.

موضوع کلی:پرستوها

موضوع کوچک تر:خطرات کوچ پرستوها-تغییرات آب و هوا-حمله ی پرندگان شکاری

ب)کوچ پرستوها یکی از شگفتی های دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.

موضوع کلی:پرستوها

موضوع کوچک تر:کوچ پرستوها-شگفتی های دنیا

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!