پایه پنجمحل تمرین پنجم نگارش

جواب تمرین نگارش پنجم-درس یازدهم:نقش خردمندان

جواب تمرین نگارش پنجم-درس یازدهم:نقش خردمندان

نگارش پنجم صفحه57

1-با توجه به متن درس،واژه هایی که حروف زیر را دارند،در جاهای مشخص شده،بنویسید.

ح:حمله-وحشت-حفظ-حکومت-حرکت-حادثه-حوادث

هـ:چهل-هنوز-خاطره-هراس انگیز-ذهن-هنگام-هلاکو

2-واژه ی میانی واژه های زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

خواجه نصیرالدّین توسی ریاضی دان نویسنده

کتاب ها مشغول شد

صدای مهیب فرو افتاد

حرکتی زیرکانه آغاز

برای جذب دانشمندان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه58و59

3-در جمله های زیر،به جای واژه های مشخص شده،واژه ی مناسب دیگری بنویسید.

خواجه نصیر با خود گفت:«جامعه برای حفظ(نگهداری)خود به سه چیز نیازمند است»

خواجه نظام الملک در شهر ری رصدخانه ای ساخت که دانشمندان در آنجا به تحقیق(پژوهس) پرداختند.

در آسمان علم و فرهنگ ایران،ستاره های پرفروغ(درخسان) فراوانی می توان یافت.

او در دوازده شهر مهم،مدارس شبانه روزی تأسیس کرد (احداث کرد-ساخت).

ب)کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟چرا؟

متن دوم-زیرا علائم نگارشی دارد که به خواندن و درک بهتر کمک می کند.

پ)متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری کنید.

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه ی مرغی گذاشت.جوجه عقاب با بقیه ی جوجه ها از تخم
بیرون آمد و با آنها بزرگ شد.در تمام زندگیش او همان کارهایی را انجام داد که مرغها می کردند،
برای پیدا کردن کرم و حشرات،زمین را می کند و قدقد می کرد و گاهی هم با دست و پا زدن بسیار
کمی در هوا پرواز می کرد.
سالها گذشت و عقاب پیر شد.روزی پرنده ی باعظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان دید و با خود
گفت:«چه باشکوه!این همه زیبایی،این همه قدرت!»
سپس از همسایه اش پرسید:«این کیست؟» همسایه اش پاسخ داد:«این عقاب است،سلطان پرندگان.او متعلَّق به آسمان است و ما زمینی هستیم.»

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه60و61

داستان«راز گل سرخ»(بخوان و بیندیش فصل اوّل)را یک بار دیگر بخوانید و خلاصه ی آن را بنویسید،سپس نام جدیدی برای آن انتخاب کنید. 

موضوغ: خداوند،آفریدگار زیبایی ها

روزی روزگاری پروانه ای زیبا در دشتی بزرگ زندگی می کرد.پروانه اگرچه بسیار زیبا بود،امّا در عین حال مغرور بود و با کارهای خودش تا حدودی سبب رنجش دیگران می شد.او هر روز صبح که از خواب بیدار میشد،روی برکه ای پرواز می کرد و بال هایش را درون آب برکه تماشا می کرد و به خود می بالید.‍روانه همواره زیبایی اش را به رخ دیگران می کشید.روزی پروانه های دیگر که از کارهای او اذیت می شدند از برکه خواستند که جلوی این خودنمایی ها را بگیرد.بنابراین وقتی پروانه روی برکه پرواز کرد،برکه به کمک باد در خودش موج ایجاد کرد و دیگر پروانه نتوانست بال های زیبایش را در آب ببیند.پس از آن پروانه ی مغرور به هر سمتی که می رفت،دیگر پروانه ها از او دوری می کردند.او با ناراحتی بر روی گل سرخی نشست و برخلاف همیشه،غرورش را کنار گذاشت و شروع به تعریف کردن و تحسین گل کرد.اما گل گفت:«زیبایی من بخاطر وجود گلبرگ هایم است».گلبرگ ها زیبایشان را مدیون برگ ها دانستند.برگ ها گفتند که وجود آنها بخاطر ساقه ها است و ساقه ها نیز خود را مدیون ریشه دانستند.ریشه،وابستگی خودش به زمین را اعلام کرد و زمین هم وابستگیش به خورشید را. سرانجام خورشید گفت:«زیبایی همه ی ما بخاطر وجود خداوند داناست که همه ی ما را با ویژگی های شگفت انگیزی ساخته است و همه ی ما زیبایی خود را از او می گیریم.»

از آن روز به بعد پروانه ی زیبا دیگر با غرور و تکبر رفتار نمی کرد و متوجه شده بود که دلیل زیبایی اش خداوند بزرگ است،بنابراین نباید به خود مغرور شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه65

2-مانند نمونه،اصلی ترین بخش جمله را مشخص کنید.

چو فرزند را دید،مویش سپید           بشد از جهان،یکسره ناامید

دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار و تلاش بسیار،ایران را به اوج عظمت و سربلندی رساندند.

بخندند بر من،مهان جهان                 از این بچّه در آشکار و نهان

کتاب ها در قفسه های کتاب خانه خیلی منظّم و خوش نما،چیده شده بودند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه66

3-مسابقه ی کلاسی
با توجه به تابلوهای راهنما،جاهاي خالي را پر كنيد.

1ـ معني واژه ی« فربه»

چاق

2ـ در قديم به پزشكان ميگفتند.

طبیب

3-مدرسه ی معروفی که نظام الملک تاسیس کرد.

نظامیه

4-نويسنده ی حكايت بوعلی و بانگ گاو.

نظامی عروضی

5-تابلوی معروف استاد فرشچيان.

عضر عاشورا

6-نگاهی که با مهر و محبت همراه است.

محبت آمیز

7ـ رصدخانه ی مراغه را او ساخت.

خواجه نصیرالدّین

8ـ منظور از سرای اميد.

ایران

9ـ واژه ای از درس«نقش خردمندان»كه با«گاه»همراه است.

خرد

10-واژه ی سه حرفی هم معنی«انديشه»

فکر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!