پایه پنجمحل تمرین پنجم نگارش

جواب تمرین نگارش پنجم-درس ششم:سرود ملّی

جواب تمرین نگارش پنجم-درس ششم:سرود ملّی

نگارش پنجم صفحه34

1-مانند نمونه کامل کنید. 

از خود گذشته+ی=از خودگذشتگی

سازنده+ی=سازندگی

پاینده+ی=پایندگی

جاودانه+س=جاودانگی

پاره+ی=پارگی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه35

2-برای هر کدام از شکل های صداهای زیر،یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

صدای/ز/: اهتزاز-حاضران-عظمت-گذشته

صدای/س/: خواسته-خلاصه-ایثار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه36

1-کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟چرا؟

جمله ی اول جمله ی دوم
دستش را به طرف هندوانه دراز کرد
ولی نتوانست آن را بخورد.
با نگاهش چرخی آن طرف ها زد و به گوشه ای اشاره کرد.
سرود پایان یافت حاضران شادمانی می کردند.
حیاط قصر پر از گل بود امّا امپراتور اخم کرده بود.

جمله های دسته سوم-در سایر دسته ها دو جمله به وسیله ی حرف ربط به هم متصل شده و معنی شان ارتباط پیدا می کند.اما دو جمله ی دسته ی سوم مجزا از هم هستند.

2-درباره ی سرود ملی یک بند بنویسید و نشانه های «اما، ولي، و» را در آن به کار ببرید.

سرود ملّی نشانی از هویت و اصالت یک ملّت است و آرمان های کشور را در دل خود گنجانده است.اگرچه ممکن است این نماد ملّی در طول تاریخ تغییراتی پیدا کند امّا اصول همیشگی آن که همان باورهای ملّت است،بدون تغییر می ماند.سرود ملّی هر کشور افتخاری برای آن ملّت محسوب می شود؛بنابراین باید هنگام پخش سرود کشورهای مختلف در سالن ها و ورزشگاه ها باید به احترام آن سکوت کنیم ولی متاسفانه در سالیان اخیر دیده ایم که برخی کشورها با رعایت نکردن این موضوع بی احترامی هایی نسبت به سرود کشور عزیزمان داشته اند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه37

تجربه ی شنيدن كدام يک از صداهای زير را داريد؟احساس خود را از شنيدن آن بنويسيد.

صدای وزش باد پاييزی-صدای مادربزرگ-صداي سرود ملّی-صدای زنگ آخر مدرسه-صدايی كه قبال شنيده ايد و آن را دوست داريد 

شاید یکی از احساسات مشترکی که هنگام شنیدن صدای سرود ملّی در تمامی مردمان یک کشور ایجاد می شود،حس غرور و افتخار باشد.با شنیدن این سرودهای اغلب حماسی، انسان به وجد می آید و حس وطن دوستی و میهن پرستی اش به یکباره شروع به جوشش و شکوفایی می کند.از آنجا که در دل سرود ملّی هر کشوری،آرمان ها و باورهای یک ملّت نهفته است،این سرود از اهمیّت بالایی برخوردار است و تمامی میهن دوستان به هنگام شنیدن آن به احترامش سکوت می کنند و با تفکّر درباره ی جملاتش به وجد می آیند.همین که پس از پایان پخش سرودهای ملّی در دیدارهای ورزشی،ورزشکاران و تماشاگران با شدّت فراوان شروع به تشویق کردن و فریاد کشیدن می کنند خود گویای اهمیّت و جایگاه مقدّس سرود ملّی در میان افراد است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!