پایه پنجمحل تمرین پنجم نگارش

جواب تمرین نگارش پنجم-درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود

جواب تمرین نگارش پنجم-درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود

نگارش پنجم صفحه84

1-بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است،بنویسید.                لطف،حفظ،شوق،دل‌ خوشی

اشک شوق از دیدگان ستاره،فرو ریخت و گفت:«این خدای بزرگ،این پسرک نازنین من،در این دو سه ماهه،راه چند ساله را پیموده است؟من که باور نمی کنم.نکند برای دل خوشی من این سخنان را می گویی؟»

ستاره که از شادی و هیجان،آرام و قرار از کف داده بود،گفت:«پروردگارا،از مهربانی و لطف تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گوییم که فرزندی به ما بخشیده ای.ای خدای مهربان،این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ بفرما!».

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه85

2-با توجه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید. 

کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن«آ»باشد.

شادی آفرین

کلمه ای هشت حرفی که حرف چهارم و هشتم آن«ی»باشد.

بخشیده ای

کلمه ای هفت حرفی که حرف اول آن«ح» باشد.

حیرت زده

کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن«و»باشد.

پرس و جو

کلمه ای پنج حرفی که آخر آن«ز»باشد.

دلسوز

3-در جدول زیر،مانند نمونه،مثالهایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید.

نگاه کردن خوب دیدن
نگاه کردن از پنجره به بیرون دیدن یک شیء خاص مانند ماشین در خیابان
نگاه کردن به چهره  ی دوست دیدن بازی فوتبال در تلویزیون
نگاه به ظرف غذا  دیدن عکس های مسافرت
نگاه به برنامه ی درسی دیدن یک تابلوی هنری زیبا
نگاه به افتادن ماژیک از روی میز دیدن نحوه ی حرکت دادن دست خوش نویس به هنگام انجام خوش نویسی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه86

ب)متن زیر را با«که»،«تا»،«و» و «امّا» کامل کنید.

نجّار پیری بود که می خواست بازنشسته شود.او به کارفرمایش گفت که می خواهد ساختن خانه را رها کند تا از زندگی بی دغدغه در کنار خانواده اش لذّت ببرد.کارفرما از اینکه دید کارگر خوبش می خواهد کار را ترک کند،ناراحت  شد.او از نجّار پیر خواست که/تا به عنوان آخرین کار،تنها یک خانه ی دیگر بسازد. نجّار پیر قبول کرد؛ امّا کاملا مشخص بود که دلش به این کار راضی نیست.او برای ساختن این خانه،از مصالح بسیار نا مرغوبی استفاده کرد و با بی حوصلگی به ساختن خانه ادامه داد.وقتی کار به پایان رسید، کارفرما برای وارسی خانه آمد.او کلید خانه را به نجار داد و گفت:«این خانه متعلّق به توست. این هدیه ای است از طرف من برای تو».
نجّار یکه خورد.مایه ی تأسّف بود! اگر می دانست که خانه ای برای خودش می سازد،حتما کارش را به گونه ای دیگر انجام می داد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه87و88

با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب،درباره ی یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و به صورت گزارشی بنویسید.

پیشگیری از بیماری-منابع آب آشامیدنی-نقش دانشمندان در زندگی انسان

موضوع:منابع آب آشامیدنی

آب یک منبع حیاتی است که معمولا از محدودیت خاصی برخوردار است آب شیرین موجود در محدوده جغرافیایی خاص تقریبا ثابت و جوابگوی جمعیت محدودی است.

منابع آب شرب  را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

منابع آب سطحی

منابع آب زیرزمینی

آب های شور

1-منابع آب سطحی

آب هایی که در قالب آب باران، آب رودخانه، آب دریاچه‌های طبیعی یا سدهای ذخیره‌ای و قنات ها در طبیعت موجود هستند و در صورتی که  بهسازی، نگهداری و بهره برداری آن‌ها با در نظر گرفتن بحث های اقتصادی و فنی مقدور باشد به عنوان منابع آب آشامیدنی انتخاب می شوند.

2-منابع آب زیرزمینی

منابعی نظیر چشمه سارها، آب چاه‌های کم‌عمق، چاه‌های عمیق، چاه‌های جاری و آب حاصل از کانال‌های ساخته‌شده منابع آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهند.                                  اکثر اجتماعات شهری و روستایی ایران از منابع آب‌های زیرزمینی بهره‌برداری می‌کنند. در دو دهه اخیر چندین طرح بزرگ و متوسط انتقال آب‌های سطحی منابع دوردست نیز تهیه و اجراشده است. منبع اصلی آب آشامیدنی شهرهایی مانند مشهد،شیراز،تبریز،بندرعباس، کرمانشاه،کرمان و بخشی از تهران از منابع آب زیرزمینی است.

ویژگی های آب زیرزمینی در مقایسه با آب های سطحی

 آب‌های زیرزمینی امکان آلودگی کمتری دارند.

 میزان تبخیر از آب‌های زیرزمینی بسیار ناچیز است.

 امکان استفاده از آب‌های زیرزمینی معمولا در اغلب مناطق وجود دارد.

آب های زیرزمینی عموما دارای ترکیب شیمیایی ثابتی هستند.

 معمولاً آب‌های زیرزمینی نیازی به تصفیه فیزیکی برای مصارف مختلف ندارند.

 آب‌های زیرزمینی غالبا بی‌رنگ و فاقد مواد تیره کننده می‌باشند.

 دمای آب‌های زیرزمینی در طول سال تغییرات زیادی ندارند.

 آب‌های زیرزمینی کمتر تحت تاثیر خشکسالی های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.

 آب‌های زیرزمینی معمولا عاری از میکرو ارگانیسم‌ بیماری‌زا می‌باشند.

3-منابع آب شور

بالاخره در شرایطی که هیچ‌کدام از منابع فوق جهت دستیابی به آب شیرین مقدور نباشد سومین منبع عبارت خواهد بود از آب دریاها و دریاچه‌های شوری آب‌های شور زیرزمینی.امروزه کشورهای حاشیه حوضه خلیج‌فارس به دلیل نبود منبع آب شیرین مجبور به استفاده از آب‌های شور مثل آب دریا هستند؛که در همین راستا از روش اسمز معکوس برای شیرین سازی آب استفاده می‌کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!