پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس ششم:ای وطن

نگارش ششم صفحه42

1-با توجه به متن درس،واژه هایی را که صدای/ س/دارند،پیدا کنید و بنویسید. 

سلام-سرود-سبزی-سربازان

صادقانه-غصّه–قصّه

مثل

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه43

2-جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس،کامل کنید.

ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می شوی. دوستت دارم؛زیرا مانند کوه در برابر غصّه ها استواری.قهرمان قصّه ها همچو خوش ترین یادها در دل ها،جاودانه خواهد بود.نم نم باران بهاری و بوی عطر گل ها،یادآور اشعار زیبای حافظ است.دوستت دارم و با آواز بلندی نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.

3-در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید. 

عبارات و مصراع ها نشانه ی ندا منادا
ای وطن،همچو باران بهاری ای وطن
سعدیا،مرد نکونام،نمیرد هرگز ا سعدی
یا رب،نکن از لطف،پریشان ما را یا رب
خدای کعبه،ای یکتا ø+ای خدای کعبه/یکتا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه44

1-متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.

وطنم را دوست دارم زیرا خاک آبا و اجدادی ماست. وطنم را دوست دارم چون دربرارنده ی تاریخی غنی، از دلاوری ها و شجاعت های ملّتی غیّور و خستگی ناپذیر است.وطنم را دوست دارم چون مهد بزرگ مردان و بزرگ زنانی است که نامشان بر دفتر تاریخ جاودانه شده است. .طنم را دوست دارم چون تمدّنی چند هزارساله دارد و اعتبار نامش به بلندای تاریخ است. وطنم را دوست دارم چون زادگاه من است،جان من است،نام من است،ارزش و اعتبار من است و در آخر وطنم را دوست دارم چون جزئی از آنم چون در هوای آن نفس می کشم و نام آن را با خود یدک می کشم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه45

1-کلمه های زیر را به چیزهای مناسب،تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید.

مادر مثل…. شمعی است که برای قد کشیدن فرزندش می سوزد.
گل مانند…. نگینی در دل باغ است.
کوه چون…. سنگری استوار،خورشید را در پشت خود جای داده است.
ایران همانند…. خورشیدی درخشان،در عرصه های جهانی می درخشد.

2-جدول را کامل کنید.

حقّی که میهن برای ما قائل است  مسئولیتی که ما در برابر میهن داریم
ما حق داریم در امنیت و رفاه کامل زندگی کنیم. موظّفیم که در دفاع از وطن کوشا باشیم.
ما حق داریم که آزادانه نظراتمان را بگوییم. ما باید به پیشرفت کشور کمک کنیم.
ما حق داریم که از درآمد مناسب برخوردار باشیم. باید از تولید ملّی حمایت کنیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه46

3-درباره ی مفهوم عبارت«وطن دوستی نشانه ی ایمان است»یک بند بنویسید. 

وطن هر فرد یکی از دارایی ها و سرمایه هایش به حساب می آید. همه ما به صورت غریزی تمایل به حفظ و دفاع از دارایی هایمان در برابر دیگران داریم.گاهی ممکن است یک دارایی به حدّی برای ما حائز اهمیّت باشد که حاضر باشیم جان خود را برای حفظ آن فدا کنیم. یکی از این دارایی های باارزش وطن است.وطن نشان هویت و قدمت و تاریخ هر جامعه و هر فردی است.بدون شک عشق و محبّت نسبت به وطن از بهترین کارهاست.کسی که عاشق وطنش باشد برای حفظ آن هرکاری می کندو ثروت،عمر و حتی جان خود را فدایش می کند.پس بدون شک وطن دوستی یکی از کارهای پسندیده است و بی دلیل نیست که آن را نشانه ای برای ایمان بدانیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!