پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس دوم:پنجره های شناخت

نگارش ششم صفحه15

1-از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند،در یک گروه قرار دهید.

الف) افکار-فکر-تفکّر-متفکّران

ب) تعلیم-معلّمان-تعلیمات-معلومات

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه16

2-مانند نمونه،واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسـازید و در جدول بنویسید.

اخلاق نیکو-اخلاق پسندیده-اخلاق نیک-آداب نیکو-آداب پسندیده-آداب نیک-آداب رفتار-شناخت خالق-شناخت آفرینش-شناخت خالق-رفتار پسندیده-رفتار نیک-فتار نیکو-خالق آفرینش-زیبایی های آفرینش

3-الف)در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.

جمله نهاد فعل
ما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم. ما می بینیم
انسان باید خالق خود را بشناسد انسان بشناسد
درختان منابع تولید اکسین هستند. درختان هستند

ب)جدول را کامل کنید.

واژگان حروف مشترک هم خانواده
حافظ،محفوظ ح،ف،ظ محافظت
مقصد،مقصود ق،ص،د مقاصد
تحصیل،حاصل ح،ص،ل محصول

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه17

1-متن زیر را با یکی از کلمات«از، به، در، با» کامل کنید.

چلچله ی خوش آواز در آسمان به پرواز در آمد به ابر سلام کرد از کنار خورشید گذشت و به او لبخند زد با باد هم نوا شد به زمزمه ی آب گوش فرا داد و  چهره زیبای خود را در آن مشاهده کرد.چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذّت ببرد.

2-در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شـما را جلب کرده اسـت،تحقیق کنید و گزارشـی در دو بند ارائه دهید.

موضوع: زنبور عسل

زنبورهای عسل حشراتی بسیار شگفت انگیز هستند.زندگی قاعده مند،برنامه ریزی شده و منظم و در عین حال مرموز آن ها تنها تعدادی از دلایلی است که موجب شده این موجودات ریز را شگفت انگیز بدانیم.

چند مورد از شگفتی های موجود درباره زنبور عسل

زنبورهای عسل می‌توانند با سرعت ۲۵تا۳۰ کیلومتر در ساعت پرواز کنند.

بال‌های زنبور عسل حدود ۱۲۰۰۰تا۱۵۰۰۰ بار در دقیقه باز و بسته می شوند.

یک کندوی زنبور عسل ممکن است از بیش از ۶۰هزار زنبور تشکیل شده باشد.

یک زنبور عسل کارگر تنها ۰/۰۸۳قاشق چای‌خوری عسل تولید می‌کند.

ملکه زنبور عسل می‌تواند روزانه بیش از ۲۰۰۰۰عدد تخم بگذارد.

دمای کندو در طول سال ثابت و حدود ۳۳درجه سانتی‌گراد است.

یک زنبور عسل ممکن است روزانه از ۲۰۰۰ گل بازدید کند.

علاوه بر موارد ذکر شده،موارد دیگری نیز وجود دارند که زنبورهای عسل را از سایر موجودات متمایز می کنند. این خصوصیّات موجب شده اند که زنبور عسل  یکی از شگفتی های بزرگ این جهان باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه18

1-به جای واژگان مشخص شده،واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.

هیچ چیز نمی تواند اثر محبّت را از بین ببرد.

هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد.

بپرسیم و از هیچ چیز نهراسیم.

بپرسیم و از هیچ چیز بیم نداشته باشیم.

هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.

هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار(هویدا) می کند.

2-اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید،یک بند بنویسید و از واژه های
هم معنی استفاده کنید. 

موضوع: چگونگی آفرینش جهان هستی

به راستین عظمت و بزرگی این جهان چگونه بوجود آمده است؟ این همه زیبایی و شگفتی چگونه شکل گرفته اند؟خدای مهربان برای خلق و آفریدن این جهان سراسر شگفتی چقدر اندیشیده است؟ هدف خدا از خلق کهکشان ها و سیارات چه بوده است؟ چه قصدی پشت خلقت دریا ها و خشکی ها است؟ موجودات مختلف که هر کدام در طرح ها و اندازه های گوناگون قرار داردند برای چه آفریده شده اند؟ به راستی هر چه که هست نباید در این بین علم و دانایی خداوند را از یاد بریم. اوست که با هنرمندی خاصّی همه این طرح ها را بوجود آورده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه19و20

3-ضرب المثل«از تو حرکت،از خدا برکت»را در یک بند توضیح دهید.

در بزرگی و سخاوتمندی خالق بی همتا هیچ شکّ و تردیدی وجود ندارد. او که تمامی خالق نعمت های بزرگ و کوچک است، همواره در رحمت و بخشش را به سوی ما باز گذاشته است. این خود ما هستیم که برای باید رسیدن به روزی بیشتر،نعمت های بیشتر و موفقیّت بیشتر تمام تلاشمان را به کار بگیریم.نباید انتظار داشت نعمت های الهی بدون هیچ تلاش و کوششی نصیب ما شوند. باید حرکت کرد، تلاش و تقّلا داشت،جنگید و به دست آورد تا خدای بزرگ نیز بر ما نظری بیاندازد و لطف و رحمت بی پایان خود را به سمت ما روانه گرداند.آری یک جا نشستن و دست نیاز دراز کردن برای ما ارمغانی ندارد،تلاش کنیم تا خداوند راه را برایمان هموار سازد.

الف)این جمله  ها را با دقت بخوانید و به ترتیب درست،شماره گذاری کنید.

6 مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت:«نان نیست،جان است برادر!»

7 مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت:«ای مرد، چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟»

1 روزی روزگاری مردی خسته و مانده،تشنه و گرسنه به شهری رسید.

12 این شد که گفت:«سکه ای بده و هر چه که می خواهی از این نان ها بخور!»

5 «چه می خواهی مرد؟این ها که می بینی نان است،نه چیز دیگر!»

9 نانوا لبخندی زد و گفت:«سکّه ای بده و نان بخر و بخور.نوش جانت!»

3 او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.

10 طوری حرف می زنی که گویی سال هاست نان ندیده ای. 

11 نانوا به او خیره شد و با خودش گفت:«این مرد هر چه پرخور و گرسنه باشد،بیشتر از چند
نان نمی تواند بخورد.»

8 روزهاست که نان ندیده ام؛ولی نان های تو از آن نان هاست که خوردن دارد.

2 از آنجا که خیلی گرسنه بود،جلوی دکان نانوایی ایستاد.

13 مرد با خوشحالی سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.

4 نانوا که مرد گرسنه را دید،پرسید:

ب)پس از مرتب کردن جمله ها،دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید(سعی کنید سؤال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).

علت اشتیاق زیاد مرد به نان چه بود؟ چند روزی بود که مرد نانی نخورده بود.

چرا مرد گرسنه گفت:«نان نیست،جان است برادر!»؟ از آنجا که چند روزی بود چیزی نخورده بود و به شدت گرسنه بود نان ها برایش به قدری باارزش بودند که آنها را به جان تشبیه می کرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه21

2-با توجه به جدول الف،حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

شخصیت

آفرینش

سپاس داری

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه22

حالا شما برای حروف زیر نمادهایی طراحی کنید.سپس هر تعداد واژه ای که می توانید، بسازید.

ع م ل ط ب و

♦♠♣⊕⊗  مطلوب

♦♠♣⊗     مطلب

♥♦♣        عمل

♠♣⊗       طلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!