پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس دوازدهم:دوستی و مشاوره

نگارش ششم صفحه76

1-در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.

در هر نیک و بد به دوستان خوذ(مشفق/مشفغ/موشفق)باش. مشفق

چون دوست نو گیری،پشت بر دستان(کحن/کهن/کوهن)مکن. کهن

دوستی ایشان به مردمی و(احصان/اهسان/احسان)تازه نگه دار. احسان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه77

2-مانند نمونه،با واژه های داده شده،چهار واژه ی جدید بسازید. 

گران بها

قوی پنجه

یکدل

آفتاب سوخته

3-مانند نمونه کامل کنید. 

همی+رفت = همی رفت ، یعنی برفت
همی+روم = همی روم ، یعنی می روم
همی+زنم = همی زنم ، یعنی می زنم
همی+گفت = همی گفت ، یعنی می گفت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه78

1-متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت ایستاده است. گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباره زنده شدن طبیعت.فصل گل های لاله و بوته های سرسبز و آسمان نیلگونی که خورشید گرم و تابان به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و امید به زندگی را همراه می آورد.

2-از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟در سه سطر بنویسید.

دوست آن باشد که گیرد دست دوست               در پریشان حالی و درماندگی

بیت بالا به خوبی ویژگی های دوست خوب را بر می شمارد. بدون شک داشتن دوستی که به هنگام سختی ها و دشواری ها همراه و هم قدم ما باشد،نعمتی بزرگ و باارزش است.دوست واقعی در سختی ها و تخی های زندگی است که شناخته می شود.من از دوستم انتظار دارمکه درست مثل خودم در سختی ها کنارم باشد به گونه ای که بتوان روی کمک هایش حساب باز کرد.

3-در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

مشورت در انجام کارها امری بسیار پسندیده است که بارها در قرآن کریم و نیز در سخن بزرگان به آن توصیه شده است.با مشورت کردن در انجام امور در حقیقت می توانیم ایده ها،نظرات و افکار دیگران را نیز به کار بگیریم و نتایج بهتری به بار آوریم.مشورت کردن ما را از گمراه شدن و زیان دیدن باز می دارد و مسیر درست را برای ما آشکار می سازد.انجام مشورت ما را از قابل اطمینان بودن راهی که پیش می گیریم مطمئن می سازد.به هنگام انجام مشورت با شنیدن تجربیات دیگران می توانیم از شکست های احتمالی بگریزیم و پیروزی و سعادت را برای خود به ارمغان بیاوریم.البتّه مشورت کردن تنها زمانی خوب است که با فرد دارای صلاحیت انجام شود.بدون شک والدین،معلّمان،دوستان خوب و افرادی که خیر و خوبی ما را می خواهند،می توانند بهترین مشاوران برای ما باشند و به سربلندی ما کمک کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه79

2-ضرب المثل«تا پول داری رفیقتم،قربان بند کیفتم»را در چند سطر توضیح دهید.

این مثل در مورد افرادی است که در دوستی فقط به جنبه مادّی فکر می کنند و تا زمانی نسبت به دوستیشان پایبند هستند که آن دوستی برایشان منفعت داشته باشد و به محض اینکه دیگر سود و منفعتی در آن دوستی نبینند،آن را از بین می برند. در حقیقت این دسته فقط به خودشان فکر می کنند و توجّهی به انتظارات دوستانشان ندارند و سعی می کنند از دوستی با اطرافیان سود و منفعت یک طرفه داشته باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!