پایه چهارمحل تمرین چهارم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس شانزدهم: آب و هوا

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس شانزدهم: آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71

٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه به تصویرهای بالا در این باره گفت‌وگو کنید.

بر پوشش، تفریح و کار ما تاثیر می گذارد.

 

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 74

کاربرگه‌های شماره‌ی ١١ (رسم نمودار دما) و شماره‌ی ١٢ (وضع هوا در یک هفته) را با راهنمایی معلم انجام دهید.

کاربرگه شماره 11

در جدول زیر، میزان متوسط دما در شهر اصفهان در ماه‌های مختلف سال نوشته شده است.نمودار روبه‌روی آن را کامل و رنگ‌آمیزی کنید.

 

 

کاربرگه شماره 12

وضع هوا و تغییرات آن را در مدت یک هفته در نظر بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!