پایه چهارمحل تمرین چهارم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس دوم: اینجا محله ماست

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس دوم: اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 5

2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 1 (محله ما) را به کمک پدر و مادرتان پر کنید.

به عهده دانش‌آموز

 

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 6

1- نام مسجد محله شما چیست؟

مسجد علی ابن ابیطالب

به کمک بزرگ‌ترها پرس‌و‌جو کنید که در مسجد محله شما چه فعالیت هایی امجام می‌شود. آن‌گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجه به آنچه در

کتاب هدیه‌های آسمان یاد گرفته‌اید.)

برگزاری نماز جماعت، فعالیت‌های فرهنگی

 

2- برای بهتر شدن بوستان محله‌تان، چه پیشنهادی دارید؟

کاشت درخت و گل‌ در محوطه بوستان، محافظت و گیاهان، حفظ نظافت محوطه و …

 

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 7

1ــ در تصویر (1) چه چیزهایی میبینید؟ بیان کنید.

درشکه، ماشین، ساختمان، درخت

در تصویر (2) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها کدام‌اند؟

محل درختان، ساختمان جدید در کنار ساختمان قدیمی، وسایل حمل و نقل جدید

 

2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 (تغییرات محله من، مصاحبه) را انجام دهید.

به عهده دانش‌آموز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!