پایه پنجمحل تمرین پنجم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس هفدهم: سفر به کربلا (1)

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس هفدهم: سفر به کربلا (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 90

1- متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (13) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 13

عراق

متن مربوط به جمهوری عراق را بخوانید و با توجه به نقشه و متن، به طور گروهی به پرسش‌ها پاسخ دهید.

1- کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟

خلیج فارس

2- مهم‌ترین بندر عراق چه نام دارد؟

بندر بصره

3- جلگه‌ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده‌است؟

دجله و فرات

4- دو شهر عراق را که چاه نفت دارند، نام ببرید.

موصل و کرکوک

5- شهرهای مقدس و زیارتی عراق را نام ببرید.

نجف، کربلا،کاظمین، سامرا

6- با توجه به نقشه روبه رو :

الف) نام رودها را بنویسید.

دجله و فرات

ب) بگویید کدام رود از داخل ایران به اروندرود می‌ریزد.

رود کارون

7- ایران و عراق در صادرات کدام کالا، شبیه به هم هستند؟

نفت

8- چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

در طول هزاران سال تمدن‌هایی مانند آکد و سومر و آشور در سرزمین بین النهرین میان دو رود دجله و فرات به وجود آمده‌اند به همین دلیل در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد.

9- چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می‌کنند؟

مردم عراق به دلیل جنگ‌های داخلی و حضور گروه‌های خارجی مثل آمریکا و ناامنی وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب زندگی سختی دارند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!