پایه پنجمحل تمرین پنجم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 67

1-  گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟ 

24 ساعت

2- جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ باتوجه به آن‌چه تاکنون آموخته‌اید، توضیح دهید.

حرکت زمین، زمانی که زمین به دور خورشید می‌گردد یک نیمه آن به سمت خورشید قرار گرفته که آن‌جا و روز و نیمه دیگر که نور خورشید به آن نمی‌خورد شب است. با حرکت زمین این اتفاق تکرار می‌شود.

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 68

4- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟

4015 بار (سن ضرب در 365)

5- نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟

پدید آمدن شب و روز

6- نتیجه‌ی حرکت انتقالی زمین چیست؟

پیدایش فصل‌ها

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 70

7- چند کره‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلم این خط‌ ها را روی آنها پیدا کنید. 

 

 

 

8- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا نیمکره‌ی جنوبی؛ در نیمکره‌ی شرقی است یا نیمکره‌ی غربی. چگونه پی بردید؟ 

ایران با توجه به خط استوا در نیمکره‌ی شمالی و با توجه به نصف النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 71

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.

هتل (د 4)                مسجد (ج 1)                     راه‌آهن (الف 1)

حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده‌ی چه مکانی است؟

د 2 (آتش نشانی)            ج 5 (مدرسه)             ب، ج 3 (فروشگاه)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!