پایه پنجمحل تمرین پنجم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 105

1- با توجه به خط زمان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره‌ی حکومت کدامیک طولانی‌تر بوده است؟

سلسه‌ی خوارزمشاهیان، غزنویان و سلجوقیان که دوره حکومت غزنویان طولانی‌تر بوده است.

2- چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟

با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهایشان به دربار پادشاهان نفوذ کرده و مقام‌های بزرگی مانند فرماندگی سپاه را به دست آوردند که پس از مدتی موفق شدند سلسه‌‌های خوارزمشاهیان و سلجوقیان و غزنویان را تشکیل دهند.

3- متن درس را مطالعه کنید؛ کدامیک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیش‌تری دارند؟ چرا؟

حکومت سلجوقیان اهمیت بیش‌تری داشت زیرا در دوره حکومت آنان زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفت و رواج یافت. در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام الملک مدارسی به نام نظامیه ساخته شد.

4- در زمان حکومت سلسله‌های ترک تبار، ایرانیان چه نقشی در اداره‌ی امور کشور داشتند؟ چرا؟ 

چون حاکمان ترک تبار از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند برای اداره سرزمین ایران از وزیران کاربلد و باهوش ایرانی استفاده می‌کردند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!