پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 104

1- به تصاویر بالا دقت کنید. چه آثاری مشاهده می‌کنید؟ آیا این آثار با ارزش هستند؟ چرا؟ گفت و گو کنید.

سکه، فرش، کتاب‌های قدیمی، آثار تاریخی و…. همه این‌ها علاوه بر ارزش مادی فراوان میراثی است که از اجدادمان به ارث رسیده که نشانه فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ماست و ما باید در حفظ اینگونه آثار کوشا باشیم.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 106

2- آیا می‌توان تنها با استناد به شواهد و مدارک برجای مانده (یعنی یافته‌های باستانشناسان)، به واقعیت و احوال گذشتگان پی برد؟ به نظر شما چه راه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ در این مورد، با معلم خود گفت و گو کنید.

بله، با مطالعه کتاب‌های تاریخی و شرح حال گذشتگان و پرس و جو از سالمندان و افراد مسن در خانواده که آن‌ها هم از گذشتگان شنیده اند.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 107

3- به چند گروه تقسیم شوید و همفکری کنید و یکی از موضوعات زیر را انتخاب و دربارۀ آن پرسش‌های تاریخی طرح کنید. (نیازی نیست به پرسش‌ها پاسخ دهید.) هر گروه پرسش‌های بیش‌تری طرح کند، امتیاز بیش‌تری می‌گیرد.

هنر و صنعت ایرانیان باستان

  • بهترین نمونه از هنر و صنعت ایرانیان باستان چیست؟
  • شکوفایی هنر و صنعت ایرانیان از چه زمانی اوج گرفت؟
  • چند نمونه از معروف ترین صنعت و هنر فلزکاری در ایران را نام ببرید.

حمله اسکندر به ایران

  • حمله اسکندر به ایران در کدام عصر و سلسله اتفاق افتاد؟
  • در زمان حمله اسکندر به ایران کدام پادشاه حکومت می‌کرد؟
  • دلیل حمله اسکندر به ایران چه بود؟

سقوط سلسله ساسانیان

  • آخرین پادشاه سلسله ساسانیان که بود؟
  • چرا سلسله ساسانیان سقوط کرد؟
  • سقوط سلسله ساسانیان در چه تاریخی بود؟

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 108

4- در خانواده یا فامیل خود دربارۀ اشیا یا رسم‌های قدیمی که میراث خانوادگی هستند، پرس و جو کنید. از افراد بپرسید چرا آن چیزها را حفظ و نگهداری می‌کنند؟ سپس نتیجه را روی یک برگ کاغذ بنویسید و در کلاس بگویید. 

فرش قدیمی، کتابچه تاریخی، گردنبند تاریخی و…

این وسایل همه آثار تاریخی هستند که هم نشانه تمدن کشور و هم نشانه اصالت خانوادگی است.

5- به‌طور گروهی یک یا چند میراث فرهنگی مهم در شهر، روستا یا استان محل زندگیتان را شناسایی کنید و در کلاس نام ببرید.

برعهده دانش‌آموز

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!