پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هفتم: تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 32

1- الف) یک روز خود را مجسم کنید. سپس همۀ کالا‌هایی را که در یک روز از آنها استفاده کرده‌اید اعم ازخوراک، پوشاک، نوشت افزار و وسایل حمل و نقل و …. را رویکاغذ بنویسید. سپس بگویید:

اگر این کالاها تولید نشده بودند چه اتفاقی می‌افتاد؟

زندگی بسیار سخت و حتی طاقت فرسا می‌شد.

این کالاها در کجا و توسط چه کسانی تولید می‌شوند؟

در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، توسط کارگران و مهندسان

ب) دو مورد از کالاها را انتخاب کنید و بگویید تولیدکنندگان برای تولید آنها به چه چیزهایی نیاز داشته‌اند.

لباس (مواد مورد نیاز): نخ، پارچه، دکمه، چرخ‌خیاطی، نیروی انسانی و ..

ربّ (مواد موردنیاز): گوجه فرنگی، حلبی، نیروی انسانی، دستگاه‌های تولید ربّ و…

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 34

2- به نظر شما کدام یک از عوامل تولید مهم‌ترند؟ چرا؟

مهمترین عامل در تولید تربیت نیروی انسانی است زیرا اگر نیروی انسانی وجود نداشت مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی به وجود نمی‌آمد.

3- به نظر شما اگر بخواهیم تولید امروز را با گذشته مقایسه کنیم کدام عوامل تولید بیشتر تغییر کرده‌اند؟ یک مثال بزنید.

ابزارها و ماشین آلات در گذشته بسیار ساده و ابتدایی بودند ولی امروزه با پیشرفت ماشین‌ آلات ساده و تبدیل آن‌ها به ماشین آلات پیچیده، صنایع و تولیدات رشد چشمگیری پیدا کرده‌اند.

4- کاربرگۀ شمارۀ (٢) را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره 2

کشاورزی، صنعت و خدمات

الف) هریک از مواد اولیهٔ زیر مربوط به کدام صنعت است؟ با خط به هم مربوط کنید.

 

 

 

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 35

7- همفکری کنید و طرح و پیشنهاد بدهید: آیا می‌توانید در مدرسه فعالیت تولیدی داشته باشید؟

کارگاه تولید اغذیه برای تامین بوفه مدرسه

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 36

9- اگر در آینده فروشندۀ کالا یا محصولی باشید، چه نکاتی را رعایت می‌کنید؟ با مشتری‌ها چگونه رفتار می‌کنید؟

مودب و محترمانه با مشتری‌ها رفتار می‌کنم، هنگامی که عصبانی هستم مشتری‌ها را ناراحت نمی‌کنم، همیشه سعی می‌کنم خوش رو باشم.

اجناسی را که از کیفیت آن‌ها مطمئنم می‌فروشم، کم فروشی یا گران فروشی نمی‌کنم.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!