پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 110

1- کاربرگۀ شمارۀ (16) بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس انجام دهید. 

کاربرگه شماره 16

بررسی شواهد (سنگ نگاره)

این سنگ نگاره در محل ابراهیم آباد اراک بر روی کوهی قرار دارد و متعلق به چند هزار سال پیش است. همانطور که مشاهده
می‌کنید روی آن شکل‌هایی کنده شده است. به نظر میرسد، انسان‌های آن دوره تصویر حیواناتی نظیر سگ، بز کوهی، قوچ، گرگ، آهو، ابزار شکار و شکارچی را روی سنگ کنده باشند.

1- دور هریک از موارد بالا را که می‌توانید در سنگ نگاره پیدا کنید خط بکشید.

2- این سنگ نگاره چه مرحله‌ای از زندگی بشر را نشان میدهد؟

زندگی در دوران غارنشینی و شکار

3- به نظر شما چرا انسان‌های آن دوره، چنین تصویرهایی را روی سنگ‌ها می‌کندند؟ گفت و گو کنید.

ابزار های انسانهای غار نشین در این دوره از سنگ بود و آنها به یادبود شکارهایشان، نقش هایی روی دیوارغارها کشیده و یا بر روی کوه های اطراف خود کنده بودند.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 114

2- به نقشۀ این صفحه نگاه کنید و بگویید در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است؟

رود کارون

با توجه به مطالبی که در فصل‌های پنجم تا هفتم خواندید، بگویید شرایط جغرافیایی این منطقه چه تأثیری در به وجود آمدن این تمدن داشته است.

تمدن ایلام تمدنی در کوه و دشت است. مردمان این تمدن در کوه‌ها دامداری کرده و پس از مدتی به دشت‌ها سرازیر شدند و در آنجا به کشاورزی مشغول شدند. مردمان این تمدن در دشت‌ها شهرهای بزرگ و در کوه‌ها قلعه‌های محکمی ساختند تا در هنگام حمله دشمن از آن به عنوان سپر استفاده کنند.

3- کاربرگۀ شمارۀ (17) مهرهای ایلامی را اجرا کنید.

کاربرگه شماره 17

بررسی شواهد (مهرهای ایلامی)

ایلامی‌ها برای کارهای مختلف مثل داد و ستد و تجارت یا علامت‌گذاری روی بسته‌بندی کالاهایی که تولید می‌کردند، مهرهایی
ساخته بودند. در این تصویرها، نمونه‌هایی از مهرهای به‌جا مانده از ایلامی‌ها را مشاهده می‌کنید. این مهرها مربوط به حدود پنج هزار فعالیت‌ها و کارهای مختلف آنها حک سال پیش است که باستانشناسان آن‌ها را پیدا کرده‌اند. به نظر میرسد روی این مهرها تصاویری از فعالیت‌ها و کارهای مختلف آن‌ها حک شده است.

1- حدس بزنید هرکدام چه فعالیتی را نشان می‌دهد؟

تصویر (1) پارچه بافی

تصویر (2) کوزه گری

تصویر (3) نانوایی

 

4- نمودار «ویژگی‌های تمدن» را بخوانید. سپس به‌طور گروهی با توجه به مطالب آن و مشاهدۀ تصاویر مربوط به تمدن ایلام، دلیل بیاورید که ایلام  یک تمدن بوده است (برای هر ویژگی، مدارکی مثال بزنید).

  • داشتن هنر و معماری منحصر به فرد مانند چغازنبیل
  • داشتن قوانین و نوشتن آن بر روی لوح‌های گلی
  • داشتن حکومت
  • داشتن خط مخصوص روی آجرهای چغازنبیل

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 115

5- به تصاویر این درس توجه کنید و با همفکری یکدیگر بگویید هریک سرگذشت کدام پیامبر الهی را نشان میدهد.

تصویر (1): حضرت نوح (ع)

تصویر (2): ابراهیم (ع)

تصویر (3): حضرت موسی (ع)

6- به فهرست سوره‌های قرآن کریم مراجعه کنید:

الف) نام سوره‌هایی را که به نام یک پیامبر نامیده شده، استخراج کنید و بنویسید.

آل عمران، محمد، نوح، لقمان، یونس، ابراهیم

ب) معنی آیات 103 تا 140 سورۀ اعراف را بخوانید. این آیات مربوط به سرگذشت کدام پیامبر الهی است؟ به‌طور خلاصه در کلاس تعریف کنید.

این آیات درباره زندگی حضرت موسی (ع) بود که در کودکی مادرش برای اینکه حضرت موسی (ع) را از مرگ نجات دهد او را داخل صندوقی گذاشت و در رود نیل انداخت. این صندوق جلوی قصر فرعون ایستاد و همسر فرعون از او خواست تا به فرزندخواندگی قبول کند. حضرت موسی (ع) در قصر فرعون بزرگ شد و به پیامبری مبعوث شد و در نهایت فرعون و آل کافر او را سرنگون کرد.

7- از مطالعۀ زندگی پیامبران الهی به چه نکاتی پی می‌برید؟

پیامبران الهی در همه حال از دستورات خداوند اطاعت می‌کردند و همگی مردم را به یکتا پرستی دعوت می‌کردند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!