پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 15

همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما به وجود بیاید.

ممکن است بعضی از اعضای گروه بدون هماهنگی با مسئول گروه جاهایی بروند که ممکن است گم شوند یا خطرناک باشد.

2- اکنون نتیجۀ تصمیمات خودتان را به صورت مقررات اردو روی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید.

بگویید هریک از این مقررات چگونه موجب حفظ حقوق افراد می‌شود.

  • زمان حرکت و گردش گروهی همه در زمان معین در مکان حضور داشته باشند.
  • هنگام خواب باصدای بلند حرف نزده و دیگران را اذیت نکنیم.
  • نسبت به وسایل دیگران و خود احساس مسئولیت کنیم.

3- یا همۀ اعضا حق اظهارنظر درباره موضوع را داشتند؟

بله همه اعضای گروه می‌توانند با رعایت ادب و احترام نظر خود را نسبت به برنامه‌های گروه اعلام کنند.

4- اگر پس از تصمیم‌گیری یک نفر با تصمیم شما مخالفت می‌کرد چه می‌کردید؟

دوباره درباره تصمیم خود فکر می‌کردم اگر اشتباه بود که نظر دیگران را قبول می‌کردم اما اگر درست بود سعی می‌کردم به آرامی و با حفظ آرامش و ادب دلیلم را به او بگویم و او را قانع می‌کردم.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 16

5- به این موقعیت‌ها توجه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می‌شود؟

فردی بخواهد خارج از صفِ افرادی که در نانوایی ایستاده‌اند، نان بگیرد.

حقوق افرادی که در صف هستند ضایع می‌شود.

فردی که در آپارتمان زندگی می‌کند و سهم مشارکت خود در هزینه‌های ساختمان را پرداخت نمی‌کند.

حقوق افرادی که در ساختمان زندگی می‌کنند و برای مشکلات و شارژ آپارتمان پول پرداخت می‌کنند.

راننده‌ای که بدون توجّه به علامت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می‌شود و شد آمد (ترافیک) به‌وجود می‌آورد.

حقوق رانندگان آن خیابان ضایع می‌شود.

موتور سواری که به علّت شلوغی خیابان وارد پیاده‌رو می‌شود و از بین مردم عبور می‌کند.

حقوق افرادی که در پیاده‌رو راه می‌روند را ضایع کرده و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند.

شرکت ساختمانی‌ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.

حقوق افرادی که قرار است در آن سالن ورزشی ورزش کنند و ممکن است که آسیبی به افراد آن سالن برسد.

عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لابه لای اتومبیل‌ها حرکت می‌کند.

ممکن است تصادف بکند و حقوق راننده‌های پشت چراغ راهنما ضایع می‌شود.

به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دوستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود.

مثال: پمپ بنزین: 1-ورود با صف …………… نظم و احترام به حقوق دیگران

 نام مکان مقررات کارکرد
پمپ بنزین ورود باصف نظم و احترام به حقوق دیگران
کلاس درس رعایت سکوت ایجاد آرامش و نظم و احترام به حقوق دیگران
پارک نریختن زباله در پارک تمیز ماندن محیط و جلوگیری از شیوع بیماری

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!