پایه هشتمحل تمرین هشتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم- درس سیزدهم: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 82

1- چرا در بین سه سلسله ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟

برای اداره قلمرو وسیع خود از وزرای ایرانی بهره می‌بردند و بخاطر مدیریت این وزرا اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتر شده بود. این دوره به عصر وزیران بزرگ معروف است. در این دوره زبان فارسی رواج کامل یافت و بسیاری از پادشاهان سلجوقی در گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی و سخن پارسی تشویق و ترغیب شعرا و نویسندگان پارسی زبان و گسترش فرهنگ و دانش کوشش‌های فراوانی کردند.

2- به طور گروهی و با همفکری یکدیگر کاربرگه شماره (8) غزنویان و سلجوقیان را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره (8)

غزنویان و سلجوقیان

1- به طور گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه‌ها و نمودار خط زمان، جدول زیر را کامل کنید.

 

رویداد‌های مهم غزنویان:

  • خارج کردن ری و اصفهان از تسلط ال بویه توسط سلطان محمود
  • تسلط محمود غزنوی بر خراسان
  • لشکر کشی های پیاپی سلطان محمود به هندوستان به عنوان جهاد در راه اسلام
  • شکست سلطان مسعود غزنوی از طغرل سلجوقی و محدود شدن قلمرو غزنویان به مناطقی از شرق ایران و بخش هایی از هندوستان

رویدادهای مهم سلجوقیان:

  • پیروزی آلب ارسلان بر امپراطور روم در جنگ ملازگرد
  • شکست غزنویان در جنگ دندانقان و به تخت نشستن طغرل در نیشابور و ورود طغرل به بغداد و برانداختن حکومت آل بویه
  • ضعف و انحطاط قدرت سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه و خواجه نظام‌الملک نابودی کامل سلجوقیان توسط خوارزمشاهیان
  • گسترش قلمرو سلجوقیان و افزایش قدرت آن‌ها در دوران سلطنت ملکشاه و وزارت خواجه نظام‌الملک

 

2- همفکری کنید و با مقایسه قلمرو و رویدادهای مهم دوران غزنویان و سلجوقیان، بگویید کدامیک از این سلسله‌ها در تاریخ ایران، اهمیت بیش‌تری داشته‌اند. چرا؟

سلجوقیان- زیرا از نظر قدرت و ثبات سیاسی و وسعت و فرهنگ و چه از نظر شرایط اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه علم و دانش سرآمد حکومت‌های ایران بعد از اسلام بوده‌اند.

 

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 82

3- چرا گردشگرانی که به ترکیه می‌روند، در این کشور آثار و بناهایی از دوره سلجوقیان مشاهده می‌کنند؟

زیرا ترکیه جزو امپراطوری روم شرقی بوده و در جنگ ملازگرد به تصرف سلجوقیان ایرانی درآمده و بناهایی همچون بناهای ایرانی ساخته شده است.

 

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 83

5- به طور گروهی متن را بخوانید وعلل اقتصادی و سیاسی جنگ‌های صلیبی را فهرست و در کلاس به طور مختصر بیان کنید.

علل اقتصادی: گسترش فقر و گرسنگی، افزایش رفاه و رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسلامی، بیماری‌های خطرناک و قحطی در اروپا

علل سیاسی: توسعه طلبی و زیاده‌خواهی تجاری شهرهای ایتالیا، پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا و نگرانی اروپاییان از این مسئله، ضعف و فروپاشی روم شرقی و حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی و دیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!