پایه نهمحل تمرین نهم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 71

1- با مطالعه درس و راهنمایی دبیر خود، دلیل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید.

  • بدگمانی نادرشاه به اطرافیان خود و رفتار خشونت آمیز با اطرافیان خود
  • نبرد با دشمنان داخلی و بیگانگان خارجی
  • عدم توجه به معیشت مردم
  • نافرمانی و شورش‌های داخلی

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 72

2- شیوه به قدرت رسیدن سلسله‌های افشاریه ،زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟

  • هجوم همسایگان به مرزهای کشور و اشغال جنوب ایران توسط اروپاییان
  • هرسه سلسه در شرایط آشفتگی و نابسامانی کشور به قدرت رسیدند.
  • هر سه از قبایل بزرگ زمان خود بودند که با تکیه بر قدرت قبایل وایل خود به قدرت رسیدند.

3- به نظر شما، آقا محمدخان در انتخاب تهران به عنوان پایتخت به چه نکته‌هایی توجه داشته است؟

  • نزدیکی به گرگان که محل زندگی ایل قاجار بود.
  • خوش آب وهوا بودن تهران
  • نزدیکی به مرزهای شمال غرب ایران تا از نافرمانی حاکم ارمنستان وگرجستان جلوگیری کند.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 74

4- درباره چگونگی تأثیر انقلاب صنعتی بر افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی و ضعف و فقر برخی کشورهای دیگر، در کلاس بحث و گفت و گو کنید.

با افزایش تولیدات نیاز به مواد اولیه افزایش یافت و چون اروپاییان منابع کافی برای تولید مواد نداشتند برای تامین منابع به کشورهای دیگر روی آوردند و به همین دلیل کالاهای تولیدی خودشان را در این کشورها به فروش رساندند که باعث افزایش فروش و سود اروپاییان و افزایش قدرت نظامی و سیاسی آنان شد.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 75

5- هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود؟

اولا میخواست جلوی جمله ایران به هند را که مستعمره انگلستان بود بگیرد ثانیا کشورهای دیگر با ایران رابطه دوستی برقرار نکند تا از این طریق به هند حمله کند.

6- کاربرگه شماره (9) را انجام دهید.

کابرگه شماره (9)

کشور استعمارگر عنوان عهدنامه و قرارداد
 1- تفلیس و گنجه: روسیه گلستان
 2- هرات: انگلیس پاریس
 3- مرو و خیوه: روسیه اخال
 4- ایروان و قره باغ: روسیه ترکمن چای
 5- بلوچستان و سیستان شرقی: انگلیس گلداسمیت

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!