پایه نهمحل تمرین نهم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس سیزدهم: نهضت مشروطه

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 85

1- کاربرگه شماره (10) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (10)

زمینه‌ها و عوامل نهضت مشروطه

با مطالعه دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار زیر را کامل کنید.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 86

2- چه جریان‌هایی با چه تفاوت‌هایی در نهضت مشروطه نقش مؤثری داشت؟

مردم به رهبری روحانیت و تکیه بر آموزه‌های دین اسلام، روشنفکران ایرانی با توجه به افکار و دستاوردهای تمدن اروپا.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 87

3- چه حوادث مهمی در فاصله فرمان مشروطیت تا آغاز جنگ جهانی اول رخ داد؟

 • روی کار آمدن محمد علیشاه و مخالفت با مشروطه و به توپ بستن و تعطیلی مجلس
 • شهادت شیخ فضل‌الله نوری
 • شدت گرفتن اختلاف‌ها
 • افزایش دخالت‌های خارجی
 • بستن قرارداد 1907 بین انگلیس و روسیه

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 88

4- مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.

 • اختلاف بین راهبران مشروطه
 • استبداد محمدعلی شاه و وابستگی او به روسیه
 • انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری

هدف انقلاب مشروطیت برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی بود. همه مردم امیدوار بودند که با پیروزی نهضت مشروطه زمینه برای ایجاد امنیت، آزادی، عدالت، رونق اقتصادی و رفاه عمومی و … فراهم شود اما حکومت مشروطه از همان ابتدای پیروزی با مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی رو به رو شد و هدف اصلی آن هیچوقت تحقق نیافت.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 88

5- پس از مطالعه متن به نقشه دقت کنید و بگویید:

الف) روسیه و انگلستان در قرارداد 1907 تقریبا کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟

 • منطقه جنوب تحت نفوذ انگلستان
 • منطقه شمالی تحت نفوذ روسیه
 • منطقه بی طرف که شامل کویرها و بیابان‌های بی آب و علف بود متعلق به یاران شناخته شد.

ب) هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد 1907 چه بود؟

جلوگیری از حضور و نفوذ کشورهای تازه قدرتمند شده اروپا مثل ایتالیا و آلمان.

پ) قرارداد 1907 چه نتایجی برای ایران داشت؟

 باعث افزاییش دخالت بیگانگان و آشفتگی و نابسامانی کشور شد.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 89

6- آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را از متن درس استخراج و فهرست کنید.

سیاسی: انگلیس و روسیه و عثمانی اعلام بی‌طرفی ایران را نادیده گرفته و وارد ایران شدند.

اجتماعی: باعث بی‌ثباتی و آشفتگی بیشتر کشور و سلب امنیت و آرامش مردم شد.

ایرانیان دچار قحطی و فقر و گرسنگی شدند و برخی جان باختند دولت مرکزی رو به ضعف نهاد و تسلط خود بر امور را از دست داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!