پایه نهمحل تمرین نهم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس سوم: چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 16

1- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جو) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.

سنگ کره: محل رشد گیاهان و گونه‌های گیاهی است.

آب کره: مهم‌ترین عنصر تشکیل زمین و ادامه حیات در زمین است.

هوا کره: برای تنفس و ادامه زندگی گیاهان و جانوران ضروری است.

2- آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آن‌ها را با این درس توضیح دهید.

به دلیل اهمیت شناخت زمین و شناخت خالق هستی در قرآن بارها درباره نکات علمی زمین‌شناسی بحث و تاکید شده است برای مثال کلمه ارض در قرآن 438 بار آمده است.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 18

3- جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستان‌ها و دامنه آن‌ها ب) جلگه‌ها و دشت‌ها

سپس، به طورگروهی موارد استفاده و بهره‌برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

کوهستان و دامنه آن‌ها جلگه‌ها و دشت‌ها
ایجاد سدها ساخت جاده‌های ارتباطی
کشاورزی و دامپروری دامداری در دشت‌ها
نصب تجهیرات فرستنده رادیویی کشاورزی در جلگه‌ها و دشت‌ها
تامین آب شیرین از کوه بهره برداری از معادن مانند (نمک)
ساخت جاده‌های ارتباطی (تونل) ساخت شهرها در دشت‌های وسیع

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 20

4- به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعالیت انسان بر ناهمواری‌ها و محیط طبیعی چگونه است؟

  • برای سهولت در حمل و نقل و عبور و مرور در دل کوه‌ها تونل و جاده احداث کرده‌اند.
  • برای استفاده از آب در دل کوه‌ها سد درست کرده‌اند.
  • برداشت بی‌رویه از منابع آبی باعث خشک شدن دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه شده‌اند.
  • جنگل‌ها را برای سکونت خود به روستا و محل تفریح تبدیل کرده‌اند.

5- گفت و گو کنید و دلیل و مثال بیاورید: به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری‌های زمین انطباق میدهد یا برعکس، ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر میدهد یا هر دو؟ میزان دستکاری و دخالت انسان در محیط‌های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟ 

بیش‌تر، زیرا انسان تنها موجودی است که به سبب تفکر و خلاقیت توانسته است ابزارها و وسیله‌های مختلفی بسازد به همین دلیل انسان‌ها به منظور بهره‌برداری از منابع موجود در یک محیط تغییراتی در آن ایجاد کند. برای مثال خانه‌های انسان‌های اولیه با خانه‌های امروزی بسیار متفاوت است و این موضوع نشان‌دهنده میزان دخالت و بهره‌برداری انسان از محیط است.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!