پایه ششمحل تمرین ششم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس هفدهم: ویژگی‌های دریاهای ایران

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 89

فعالیت 1:

روز ١٠ اردیبهشت در تقویم ، روز ملی خلیج فارس نامیده شده است . علت چیست ؟ پرس و جو کنید.

زیرا در این روز پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس اخراج شدند و به مناسبت اخراج استعمار و برگشن حاکمیت به ایران این روز را روز خلیج فارس نامیدند.

 

فعالیت 2:

کاربرگه‌ی شماره‌ی ٢١ ، ٢٢ و ٢٣ را انجام دهید.

کاربرگه 21: نقشه‌ی دریاها

1ــ روی نقشه، نام خلیج‌فارس و دریای عمان را بنویسید.

2ــ نام تنگهی هرمز را بنویسید.

3ــ نام کشورهای اطراف خلیج‌فارس را که با علامت ؟ مشخص شده‌اند، بنویسید.

4ــ دریاها را با مداد آبی رنگ کنید.

 

 

1ــ نام دریای خزر را روی نقشه بنویسید.

2ــ دریای خزر را با مداد آبی رنگ کنید.

3ــ نام کشورهای اطراف دریای خزر را که با علامت ؟ مشخص شده است، روی نقشه بنویسید.

 

 

کاربرگه 22: دریاهای ایران

الف ــ با استفاده از مطالب متن درس، ویژگی‌های خلیج‌فارس و دریای عمان را در جدول بنویسید و آن‌ها را با هم مقایسه کنید. (شباهت‌ها و تفاوت‌ها)

 

ب ــ جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

دریا      تنگه       خلیج         دریاچه

1 –   دریاچه   گودال‌های آبی وسیع در سطح زمین است که به اقیانوس راه ندارد.

2 -به پیشروی آب دریاها در داخل خشکی‌ها  خلیج  می‌گویند.

3 -باریکه یا آبراه‌های که دو دریا را به هم وصل می‌کند،  تنگه   نامیده می‌شود.

 

کاربرگه 23: بندرها

الف ــ نام بندرهایی را که روی نقشه نوشته نشده است، بنویسید.

 

 

 

ب ــ در بندرها چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد؟ سه مورد بنویسید.

ماهیگیری، تخلیه کالاهای وارداتی و صادراتی، مسافربری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!