پایه ششمحل تمرین ششم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس هشتم: انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 40

فعالیت 1:

آیا تاکنون از وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند مانند ماشین حساب نوری استفاده کرده‌اید؟ اگر از این نمونه وسایل دارید به کلاس بیاورید و آنها را با وسایلی که با باتری کار می‌کنند، مقایسه کنید و مزیت آنها را بگویید.

مزیت: از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند و این انرژی تجدیدپذیر و تمام ناشدنی است. همچنین هوا را آلوده نمی‌کند.

 

فعالیت 2: 

کاربرگه‌ی شماره‌ی 11 را کامل و انواع انرژی‌ها را با هم مقایسه کنید.

کاربرگه 11: مقایسه‌ی انواع انرژی‌ها

انواع انرژی را با هم مقایسه و جدول را کامل کنید.

 

 

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 41

با افراد سالمند خانواده یا فامیل گفتوگو کنید و بپرسید در زمان گذشته، گرم کردن خانه، پخت‌وپز و حمل و نقل چه تفاوت‌هایی با امروز داشته است و آیا آنها نیز از این همه وسایل خانگی برقی استفاده می‌کرده‌اند؟ از این مصاحبه چه نتیجه‌ای گرفتید؟ در کلاس بیان کنید.

در گذشته وسایل گرمایشی و سرمایشی به شکل مدرن امروزی وجود نداشت در نتیجه مصرف گاز و برق به آن صورت وجود نداشت. برای مثال برای گرم کردن خانه از کرسی و بخاری های نفتی و… استفاده می‌کردند، یا برای پخت و پز از گاز پیک نیک و چراغ نفتی مخصوص آشپزی استفاده می‌کردند.
همچنین در گذشته وسیله‌های نقلی به صورت امروزی یعنی ماشین و هواپیما و …. نبود و مردم از حیوانات اهلی مثل اسب، شتر، الاغ و … استفاده می‌کردند.

از این مصاحبه نتیجه می‌گیریم که با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی استفاده از سوخت‌های فسیلی و در نتیجه آلودگی هوا بیشتر شده است و منابع انرژی در حال کم شدن است.

 

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 42

فعالیت 5:

کاربرگه‌ی شماره‌ی 12 را انجام دهید.

کاربرگه 12: مراقبت از مصرف انرژی

همراه با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی همکاری کنید و در مدت یک هفته کارهایی را که در این زمینه انجام داده‌اید، در جدول بنویسید.

به عهده دانش‌آموز 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!