پایه ششمحل تمرین ششم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس نهم: پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 45

به نقشه توجه کنید. دین اسلام در کدام قاره‌ها گسترش یافت؟ در هر قاره، یک یا دو کشور را که اسلام در آنها راه یافته است، نام ببرید.

آسیا: ایران، اقغانستان

اروپا: ترکیه، اسپانیا

آفریقا: الجزایر، لیبی

 

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 48

فعالیت 2:

الف ـ در دوره‌ی اسلامی به دانشمندان، حکیم می‌گفتند. چون آن‌ها علوم مختلف را می‌دانستند و در چند علم، استاد بودند. آیا می‌توانید با توجه به مطالب این درس چند مثال بزنید؟

خیام، خوارزمی، ابوریحان بیرونی و…

ب ـ در دوره‌ی اسلامی ، اغلب دانشمندان کتاب‌های خود را به زبان عربی می‌نوشتند. به نظر شما چرا چنین کاری می‌کردند؟

 چون در آن دوره زبان علمی و رسمی مسلمانان عربی بود و علت آن این بود که در آن دوره مسلمانان در زمینه علوم مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشتند.

 

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 49

با راهنمایی معلم، موارد زیر را روی خط زمان نشان دهید و بگویید هریک از این افراد در چه زمانی زندگی می‌کرده‌اند.

ابوریحان بیرونی 440 – 362 هجری نیمه ی دوم قرن چهارم ـ نیمه ی اول قرن پنجم

زکریای رازی 313 – 251 هجری نیمه دوم قرن سوم – نیمه اول قرن چهارم

خیام 517 – 429 هجری ← نیمه اول قرن پنجم – نیمه اول قرن ششم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!