پایه ششمحل تمرین ششم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس دوازدهم: چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 63

کاربرگه‌ی شماره‌ی 14 را انجام دهید.

کاربرگه 14: خط زمان

تمرین
این موارد را به‌طور تقریبی با علامت × روی خط زمان نشان دهید.

  • تأسیس سلسله‌ی صفویه (درسال ٩٠٧ هجری)
  • انتخاب اصفهان به پایتختی صفویه (در سال 1006 هجری)
  • سقوط سلسله‌ی صفویه (در سال 1135 هجری)

 

 

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 64

فعالیت 2: 

به‌طور گروهی روی یک برگه‌ی کاغذ، نمودار علت و معلول را رسم کنید؛ سپس علت‌های رونق هنر و معماری را در دوره‌ی صفویه روی آن به‌طور خلاصه در محل مناسب بنویسید.

 

 

فعالیت 3:

کاربرگه‌های 15 و 16 را کامل کنید.

کاربرگه 15: دقت در آثار تاریخی

١ــ کاخ چهلستون یکی از کاخ‌های صفویان در اصفهان است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده است و جلوی آن یک استخر بزرگ وجود دارد. در تالار اصلی آن نقاشی‌های زیبایی به چشم می‌خورد. چرا با اینکه این کاخ بیست ستون دارد به آن چهلستون می‌گویند؟

تصویر کاخ بر روی استخر مقابل کاخ منعکس می‌شود و در واقع عدد چهل یعنی، بیست ستون در واقعیت و بیست ستون در انعکاس داخل استخر است.

 

٢ــ نقاشان روی گنبد مساجد و مینیاتورهای داخل کاخ‌ها، بیشتر چه نقش‌هایی کشیده‌اند؟

 

گیاه، گل، درخت، پرندگان و …

 

٣ــ شهر اصفهان پلهای مشهوری دارد که در زمان صفویه ساخته شده است. پرس‌وجو کنید و نام آن‌ها را بنویسید. اگر توانستید عکس یکی از پل‌ها را هم در این محل بچسبانید.

سی‌وسه پل، پل خواجو، پل چوبی

 

کاربرگه 16: سفرنامه

این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است. آن‌ها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوت​ آن‌ها را بنویسید.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!