جواب تمرین قرآن چهارم- درس پانزدهم

جواب تمرین قرآن چهارم- درس پانزدهم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 94

معنی لغت زیر را بنویسید.

طَعام: غذا

چرا انسان باید به غذایش دقت کند؟

زیرا غذای حرام در زندگی انسان تاثیر بدی می‌گذارد.

 

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 96

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 97

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!