جواب تمرین قرآن چهارم- درس هفتم

جواب تمرین قرآن چهارم- درس هفتم

قرآن چهارم: جلسه سوم کار در کلاس صفحه 46

 

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 47

در عبارات تمرین فوق، زیر پایه‌های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشید.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!