جواب تمرین قرآن پنجم- درس دوم

جواب تمرین قرآن پنجم- درس دوم

قرآن پنجم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 12

 

 

 

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 16

در عبارات تمرین بالا، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها، با فلش وصل کنید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!