پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه99

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نجات دادیم،اندوه و ناراحتی،رفت،ندا کرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ذهب

ظن

نادی

سبحان

کنت

نجینا

غم

کذلک

رفت

گمان کرد

ندا زد،صدا زد

پاک و بی عیب است

بودم،هستم

نجات دادیم

غم،اندوه

این چنین

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-اذ ذهب: هنگامی که رفت

2-فظّن:پس گمان کرد

3-فنادی فی الظلمت:پس صدا زد در تاریکی ها

4-لا اله الا انت: نیست معبودی جز تو

5-سبحان الله: پاک و بی عیب است خدا

6-سبحانه:پاک و بی عیب است او

7-سبحانک انت ولینا: تو پاک و بی عیب هستی تو سرپرست ما هستی

8-نجینه من الغم:نجات دادیم او را از غم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه100

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره انبیاء را کامل کنید.

1- و ذا النون اذ ذهب مغاضبا

وحضرت یونس هنگامی که رفت با خشم و ناراحتی،

2-فظن ان لن نقدر علیه

پس گمان کرد که ما بر او سخت نمی گیریم!

3-فنادی فی الظلمت ان لا اله الا انت

پس صدا زد در تاریکی ها که نیست معبودی جز تو

4-سبحنک انی کنت من الظلمین

تو پاک و بی عیب هستی؛قطعا من از ستمگران هستم.

5-فاستجبنا له و نجینه من الغم

پس دعای او را پذیرفتیم و نجات دادیم او را از غم

6-و کذلک نجی المؤمنین

و این چنین نجات می دهیم مؤمنان را

ج)از صفحه330قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ءایة للعلمین: نشانه ای برای جهانیان

انا ربکم:من پروردگار شما هستم

 فاعبدون:پس عبادت کنید مرا
د)از صفحه331قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.این پیام می گوید پیامبر اکرم برای همه جهانیان و همه مردم رحمت است.

متن:و ما ارسلنک الا رحمة للعالمین

ترجمه: و تو را تنها رحمتی برای جهانیان فرستادیم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه102

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ملک

یومئذ

ءامنوا

نعیم

کفروا

کذبوا بـِ

اولئک

مهین

حسن

رازق

فرمانروایی

آن روز

ایمان آوردند

پر نعمت

کافر شدند

تکذیب کردند،انکار کردند

آنها

خوارکننده

نیکو،خوب

روزی دهنده

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الملک یومئذ لله: فرمانروایی آن روز برای خداست

2-فالذین ءامنوا: پس کسانی که ایمان آوردند

3-و عملوا الصالحت: و کارهای خوب(شایسته) انجام دادند

4-فی جنت النعیم: در بهشت های پرنعمت

5-و الذین کفروا: و کسانی که کافر شدند

6-و کذبوا بایتنا: و انکار کردند نشانه هایمان را

7- عذاب مهین:عذابی خوارکننده

8-فی سبیل الله:در راه خدا

9-رزقا حسنا:روزی نیکو

10-خیر الرزقین:بهترین روزی دهندگان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه103

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-الم تر ان الله یسجد له من فی السموت و من فی الارض

آیا نمیبینی که خدا را سجده میکنند هر کس که در آسمان ها و هر کس که در زمین است

و الشمس و القمر و النجوم والجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس

و نیز خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختو جنبندگان و بسیاری از انسان ها ؛

2-ان الله یدفع عن الذین ءامنوا

قطعا خداوند دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند

3- و ان الله علی نصرهم لقدیر

و قطعا خداوند بر یاری آنها توانا است

4-فالذین ءامنوا و عملوا الصالحت

پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای خوب(شایسته) انجام دادند

لهم مغفرة و رزق کریم

برای آنها آمرزش و روزی ارزشمندی است.

ج)از صفحه337قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ربنا الله:پروردگار و صاحب اختیار ما خداوند است

ان الله لقوی عزیز: قطعا خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است

اقاموا الصلوة: نماز را به پا می دارند

د)از صفحه339 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارهٔ اینکه خداوند بهترین روزی دهنده است،انتخاب کنید.

متن:و ان الله لهو خیر الرزقین

ترجمه:قطعا خداوند بهترین روزی دهنده است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!