دسته‌بندی نشده

جواب تمرین قرآن هفتم-درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه51

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعا،نماز،آسمان،باایمان،پدر و مادرم،روز،می دانی،سپاس و ستایش،شنوا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سماء

حمد

سمیع

مقیم 

صلاة

ذریة

دعاء

یوم

والدی

مؤمن

آسمان

سپاس و ستایش

شنوا

برپاکننده

نماز

فرزند،نسل

دعا،درخواست

روز

پدر و مادرم

مؤمن،باایمان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الحمد لله:سپاس و ستایس برای خداست

2-سمیع الدعاء:شنوای دعا

3-مقیم الصلاة:برپاکننده نماز

4-لوالدی:برای پدر و مادرم

5-للمؤمنین:برای مؤمنان

6-من ذریتی:از فرزندم(نسلم)

7-فی السماء:در آسمان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه52

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمهٔ این عبارات قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید. 

1-الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل و اسحق

سپاس و ستایش برای خدایی است که بخشید به من در کهنسالی اسماعیل و اسحاق را؛

2-ان ربی لسمیع الدعاء

قطعا پروردگار من شنوای(شنونده) دعا است.

3-رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی

پروردگارا قرار بده مرا برپاکننده نماز و نیز نسلم مرا؛

4-ربنا و تقبل دعاء

پروردگارا و بپــذیــر دعای من را

5-ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

پروردگارا بیامـرز مـرا و پدر و مادرم و مومنان را روزی که برپا می شود حساب(روز قیامت).

ج)از صفحه258قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

أنَّ الله خلق السموت و الارض: که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید

مِن عَذابِ اللهِ: از عذاب الهی

وَ قالَ الشّیطن: و شیطان گفت

د)در صفحه 260قرآن کریم حضرت ابراهیم(ع)از خدا می خواهد که او و پدر و مادرش را بیامرزد،این آیه را همراه با ترجمه بنویسید و سعی کنید آنها را حفظ کرده و با توجه به معنا در قنوت نمازهای خود بخوانید.

متن:ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

ترجمه:پروردگارا بیامـرز مـرا و پدر و مادرم و مومنان را روزی که برپا می شود حساب(روز قیامت).

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه54

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

بندگان،افراد با تقوا،چشمه ها،بهشت ها،کیفر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

عباد

متقین

جنات

عیون

عذاب

الیم

بندگان،جمع عبد

افراد با تقوا

بهشت ها،جمع جنة

چشمه ها،جمع عین

عذاب،کیفر

دردناک

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ان عبادی: قطعا بندگانم

2-ان المتقین: قطعا افراد باتقوا

3-فی جنت و عیون: در بهشت ها و چشمه ها

4-العذاب الالیم: عذابی دردناک

فعالیت سوم

جدول زیر را مانند نمونه،کامل کنید.

مفرد معنا جمع معنا
جنة هشت،باغ جنات بهشت ها،باغ ها
ءایة نشانه،آیه ءایات نشانه ها،آیه ها
ثمرة میوه ثمرات میوه ها
مؤمنة زن مؤمن مؤمنات زن های مؤمن

نتیجه می گیریم:معمولا کلماتی که آخر آنها «ة» است،پس از حذف «ة» و اضافه کردن«ات» جمع بسته می شوند. 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه55

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-ان المتقین فی جنت و عیون

قطعا افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

2-ادخلوها بسلم ءامنین

داخل آن شوید با سلامتی و امنیت.

3-خلق السموت و الارض بالحق

آفرید آسمان ها و زمین را به درستی(حق)

ج)از صفحه263 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

شهابٌ مبینٌ: شهابی روشن

و جَعَلنا لَکُم: و قرار دادیم برایتان

وَ لَقَد خَلَقنا الانسان: و همانا انسان را آفریدیم.

د)در صفحه264 قرآن کریم،خداوند به پیامبر اسلام می فرماید:به بندگان من خبر بده که من بسیار آمرزنده و مهربان هستم. این پیام زیبا و نویدبخش خداوند را پیدا کرده و همراه با ترجمه بنویسید. آن را به خاطر بسپارید تا همیشه به رحمت بی پایان خدا امیدوار باشید. 

متن: نَبِّئ عِبادی اَنّی اَنا الغَفور الرّحیم

ترجمه: به بندگانم خبر بده که این منم که بسیار آمرزنده و مهربانم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!