پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه67

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عمل می کنند،بشارت و مژده می دهد،ایمان می آورند،کسانی که،کارهای خوب،هدایت می کند،بزرگ،آخرت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

یهدی

الذین

یعملون

صالحات

اَنَّ

کبیر،کبیرة

یؤمنون

ءاخرة

هدایت می کند

کسانی که

انجام می دهند،عمل می کنند

کارهای خوب

که،اینکه،قطعا

بزرگ

ایمان می آورند

آخرت،قیامت

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ان هذا القرءان: قطعا این قرآن

2-الذین یعملون الصالحات: کسانی که کارهای خوب انجام می دهند

3-اجرا کبیرا: پاداشی بزرگ

4-لایؤمنون بالاخرة: ایمان نمی آورند به قیامت

5-عذابا الیما: عذابی دردناک

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه68

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات قرآنی از سوره اسرا را کامل کنید.

1-ان هذا القرءان یهدی للتی هی اقوم

قطعا این قرآن هدایت می کند به چیزی که آن چیز درستترین و ماندگارترین است.

2-و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحت

و بشارت می دهد به مؤمنانی که کارهای خوب انجام می دهند

ان لهم اجرا کبیرا

قطعا برایشان پاداشی بزرگ است

3-و ان الذین لایؤمنون بالاخرة

و قطعا کسانی که به قیامت ایمان نمی آورند

4-اعتدنا لهم عذاب الیما

آماده کردیم برایشان عذابی دردناک ر

ج)از صفحه 281 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

ثم اوحینا الیک: آنگاه به تو وحی کردیم

عن سبیله:از راهش

والذین هم محسنون: و کسانی که به راستی نیکوکارند

د)از صفحه284 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه درباره پدر و مادر یافته و همراه با معنای آن بنویسید. این پیام را به خاطر بسپارید و سعی کنید به این پیام الهی عمل کنید.

متن: وَ بِالوالِدینِ اِحسانا

ترجمه: و به پدر و مادر نیکی کنید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

روشن،بگو،ستمگران،دشمن،پوچ و بیهوده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

قل

باطل

کان

ظالمین

عدو

مبین

بگو

باطل،پوچ و بیهوده

بود،است

ظالمان،ستمگران

دشمن

آشکار،روشن

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-قل جاء الحق: بگو حق آمد

2-شفاء و رحمة للمؤمنین: درمان(شفا) و رحمتی برای مؤمنان

3-ان فضله: قطعا رحمت و بخشش او

4-کان علیک کبیرا: بر تو بزرگ است

5-ان الشیطن: قطعا شیطان

6-عدوا مبینا: دشمنی آشکار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-ان شیطن کان للانسان عدوا مبینا

همانا شیطان برای انسان است دشمنی آشکار.

2-ان عبادی لیس لک علیهم سلطن

قطعا بندگانم ، نیست بر تو (ای شیطان)بر آنها هیچ تسلطی.

3-انه کان بکم رحیما

قطعا او.(خدا) بر شما مهربان است

4-ان فضله کان علیک کبیرا

قطعا فضل و رحمت او بر تو (ای پیامبر) بزرگ است(و بسیار).

ج)از صفحه291 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

بِمِثل هذا القرءان: مانند این قرآن

قُل لَئن اجتَمَعَتِ: بگو اگر متفق شوند

فی السّماء: در آسمان

د)از صفحه290 قرآن کریم یک پیام قرآنی کوتاه و زیبا دربارهٔ پیروزی حق بر باطل یافته و آن را همراه با ترجمه بنویسید. آیا خاطره ای درباره این پیام دارید یا از دیگران شنیده اید؟ آن را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید. 

متن: جاء الحق و زهق الباطل

ترجمه: حق آمد و باطل نابود شد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!