پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه75

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

غار،مهیا کن،نازل کرد،بهتر،زینت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

انزل

جعلنا

زینة

احسن

اذ

کهف

آت

لدن

نازل کرد،فرو فرستاد

قرار دادیم

زینت،زیبایی

بهترین،بهتر

وقتی که،هنگامی که

غار

ببخش به،بده به

نزد

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الحمد لله الذی:سپاس و ستایش برای خدایی است که

2-انزل علی عبده الکتب: نازل کرد بر بنده اش قرآن را

3-انا جعلنا: قطعا قرار دادیم

4-ما علی الارض: آنچه بر روی زمین است

5-زینة لها: زینتی برایش

6-الی الکهف: به سوی غار

7-فقالوا ربنا: پس گفتند پروردگارا

8-ءاتنا من لدنک: ببخش به ما از نزدت(جانب خودت)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه76

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات قرآنی از سوره کهف را کامل کنید.

1-الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتب و لم یجعل له عوجا

سپاس و ستایش برای خدایی است که نازل کرد بر بنده اش قرآن را و در آن هیچگونه نادرستی و ناراستی قرار نداد.

2-انا جعلنا ما علی الارض زینة لها

قطعا برای آنچه بر روی زمین است زینتی قرار دادیم

3-لنبلوهم ایهم احسن عملا

تا بیازماییم آن ها را که کدام یک ازآنها، بهترین عمل را دارند.

4-اذ اوی الفتیة الی الکهف

هنگامی که پناه گرفتند جوانان به سوی غار؛

5-فقالوا ربنا ءاتنا من لدنک رحمة

پس گفتند پروردگارا از جانب خویش(نزدت) رحتمی به ما عطا کن

ج)از صفحه 296 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

اَنَّ وَعدَ اللهِ حقٌّ: کهه وعده خدا حق است

قُل رَبّی اَعلَمُ: بگو پروردگارم آگاه تر است

غَیبُ السَّموتِ وَ الاَرض: نهان آسمان ها و زمین

د)از صفحه294 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی انتخاب کنید. 

متن:ربنا ءاتنا من لدنک رحمة

ترجمه:پروردگارا از جانب خویش رحتمی به ما عطا کن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه78

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

گفتیم،کوچک،سجده کردند،عمل کردند،ظلم نمی کند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

یقولون

صغیر،صغیرة

وجدوا

عملوا

لایظلم

احد

قلنا

سجدوا

می گویند

کوچک

یافتند

عمل کردند،انجام دادند

ظلم نمی کند،ستم می کند

کسی،یکتا،یگانه

گفتیم

سجده کردند

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-و وجدوا ما عملوا: و یافتند آنچه را انجام دادند

2-لایظلم ربّک: ظلم نمی کند پروردگارت

3-و اذ قلنا للملئکة: و هنگامی که گفتیم به فرشتگان

4-فسجدوا الی الابلیس: پس سجده کردند جز ابلیس

5-هذا الکتب: این نوشته

6-خلقک: آفرید تو را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه79

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-اَ کفرت بالذی خلقک من التراب

آیا کافر شدی به کسی که خلق کرد تو را از خاک؟!

2-لا قوة الا بالله

نیست هیچ توان و قدرتی جز از خدا

3-و یقولون یویلتنا مال هذا الکتب

و می گویند ای وای بر ما چیست این نوشته

لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصها

جا نمانده است هیچ چیز کوچک و بزرگی جز آنکه به حساب آمده است آن،

و وجدوا ما عملوا حاضرا

و حاضر یافتند آنچه را که انجام داده بودند

و لا یظلم ربک احدا

و ستم نمی کند خدا به هیچ کسی

ج)از صفحه300قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فی هذا القرءان: در این قرآن

و اذ قال موسی: هنگامی که موسی گفت

و ربک الغفور ذو الرحمة: و پروردگارت بسیار آمرزنده و دارای رحمت است

د)از صفحهٔ 298 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی را که بیان می کند همهٔ قدرت ها و نیروها از خداوند سرچشمه می گیرد،انتخاب کنید.این پیام پرمعنا را حفظ کنید.به نظر شما خوب است درچه زمان هایی این پیام را به خاطر بیاوریم و با خود زمزمه کنیم؟

متن: لا قوة الا بالله

ترجمه: هیچ نیرویی جز به قدرت خدا نیست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!