پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس ششم

جلسه اول از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه59

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

فکر می کنند،زیتون،درختان خرما،ستارگان،میوه ها،کشت،تعقل و اندیشه می کنند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

زرع

زیتون

نخیل

اعناب

ثمرات

یتفکرون

نجوم

یعقلون

زراعت،کشت

زیتون

جمع نخل،درختان خرما

جمع عنب،درختان انگور

جمع ثمرة،میوه ها

فکر می کنند

جمع نجم،ستارگان

تعقل و اندیشه می کنند

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-و النخیل و الاعناب: و درختان خرما و درختان انگور

2-و من کل الثمرات: و از همه میوه ها

3-ان فی ذلک لایة: همانا در آن نشانه ای است

4-لقوم یتفکرون: برای گروهی که فکر می کنند

5:لقوم یعقلون: برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه60

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 11 تا 12 سوره نحل را کامل کنید.

1-ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل والاعناب

می رویاند برای شما با آب باران،زراعت و زیتون و درختان خرما و درختان انگور را

2-و من کل الثمرات

و از همه میوه ها ؛

3-ان فی ذلک لایة لقوم یتفکرون

قطعا در آن نشانه ای است، برای گروهی که فکر می کنند

4-و سخر لکم الیل و النهار و الشمس و القمر

و در خدمت شما قرار داد شب و روز و خورشید و ماه را

5-و النجوم مسخرت بامره

و ستارگان رام به فرمان او هستند؛

6-ان فی ذلک لایت لقوم یعقلون

همانا در آن نشانه ای است برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند؛

ج)از صفحه273 قرآن کریم، سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

فسوف تعلمون:به زودی خواهید دانست

و هو العزیز الحکیم: و او شکست ناپذیر و حکیم است

و لهم عذاب الیم: و برای آنان عذابی دردناک است

د)از صفحه269 قرآن کریم،یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره اینکه نعمت های خدا بی شمار است،جست وجو کنید.در دوره ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید.آیا می توانید عبارت دیگری را نیز به عنوان پیام انتخاب کنید؟ 

متن: وَ اِن تَعدّوا نعمة اللهِ لاتُحصوها

ترجمه: و اگر نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید شمارش آن را به پایان برسانید

متن دوم: اِنّ اللهَ لَغَفورٌ رَحیمٌ

ترجمه:همانا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه62

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

زنبور عسل،کوه ها،درخت،وحی کرد،درمان،خانه ها

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اوحی

نحل

جبال

بیوت

شجر،شجرة

مختلف

الوان

شفاء

وحی کرد

زنبور عسل

جمع جبل،کوه ها

چمع بیت،خانه ها

درخت

گوناگون

جمع لون،رنگ ها

درمان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-اوحی ربّک: وحی کرد پروردگارت

2-الی النحل: به زنبور عسل

3-من الجبال: از کوه ها

4-من الشجر: از درخت

5-مختلفٌ الوانه: گوناگون است رنگ هایش

6-فیه شفاء للناس:در آن درمانی برای مردم است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه63

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-و لله غیب السموت و الارض

و برای خدا است غیب(نهان) آسمان ها و زمین

2-ان الله علی کل شیء قدیر

همانا خداوند بر هر چیزی تواناست

3-و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا

و خداوند قرار داد برای شما خانه هایتان را محل سکونت و آرامش.

4-ان الله یامر بالعدل و الاحسان

همانا خدا امر میکند به عدالت و نیکی

ج)از صفحه277یا 278 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید

عَن سَبیلِ الله: از راه خدا

وَ نَزَّلنا عَلیکَ: و نازل کردیم بر تو

یَومَ القیامة:روز قیامت

د)در صفحه278 قرآن کریم آیه ای که به ما می آموزد قبل از خواندن قرآن«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»بگوییم، آمده است،این آیه را یافته،همراه با ترجمه آن بنویسید.سعی کنید همیشه هنگام خواندن قرآن این ادب قرائت را رعایت کنید

متن: فَاِذا قَرَأتَ القُرءانَ فَاستَعِذ بالله مِن الشَّیطنِ الرَّجیم

ترجمه: هنگامی که قرآن می خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!