پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس سوم

جلسه اول از درس سوم

صفحه33

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

توکل کن،انجام می دهید،نازل کردیم،کار،نهان،عبادت کن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

غیب

امر

اعبد

توکل

ک

عن

تعملون

نا

انزلنا

لعل

غیب،نهان

کار،فرمان

عبادت کن

توکل کن

تو،ـَت

از

عمل می کنید،انجام می دهید

ما،مان

فرو فرستادیم،نازل کردیم

تا،امید است

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-لله(لـِ+الله): برای خدا است

2-غیب السموت و الارض: نهان(غیب)آسمان ها و زمین

3-فاعبدوه(فـَ+اعبد+ه): پس عبادت کن او را

4-توکل علیه: بر او توکل کن

5-عما تعملون: از آنچه انجام می دهید

6-انا انزلناه: قطعا ما فرو فرستادیم آن را

7-قرءانا عربیا: قرآنی  عربی

8-لعلکم تعقلون: تا اندیشه کنید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 34

انس با قرآن در خانه

ب) ترجمه این آیات قرآن کریم را کامل کنید.

1-ولله غیب السموت و الارض

و برای خداست نهان آسمان ها و زمین

2-و الیه یرجع الامور کله

و به سوی او بازگردانده می شود همه کارها

3-فاعبدوه و توکل علیه

پس عبادت کن او را و بر او توکل کن

4-و ما ربک بغافل عما تعملون

و نیست پروردگارت غافل از آنچه انجام می دهید

5-انا انزلناه قرءانا عربیا لعلکم تعقلون

قطعا ما نازل کردیم بر او قرآن را عربی تا شاید اندیشه کنید.

ج)از صفحه237 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

کذلک نجزی المحسنین: این گونه به نیکوکاران پاداش می دهیم.

و لکن اکثر الناس لایعلمون: و اما بیشتر مردم نمی دانند.

د)از صفحه234 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی که در دوره ابتدایی نیز آن را آموخته اید انتخاب کنید،درباره آن بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید.
متن: انه بما تعملون بصیر

ترجمه: همانا او به آنچه انجام می دهید،بیناست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس سوم 

صفحه37

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

یک،شکر نمی کنند،پدران

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

ملة

ءاباء

ذلک

فضل

لایشکرون

ام

واحد

 

دین،آیین

پدران،جمع اب

این،آب

لطف و رحمت

شکر نمی کنند

یا،آیا

یگانه،یک

 

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ملة ءاباءی

دین پدرانم

2-ذلک من فضل الله

آن(این) از لطف و رحمت خدا است

3-علینا وعلی الناس

بر ما و بر مردم

4-اکثر الناس

بیشتر مردم

5-الله الواحد

خدای یگانه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 38

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-و اتبعت ملة ءاباءی ابراهیم و اسحق و یعقوب

و پیروی کردم از دین پدرانم(یعنی)حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب

ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء

سزاوار نیست که ما هیچ چیزی را شریک خدا قرار دهیم؛

ذلک من فضل الله علینا و علی الناس

آن از لطف و رحمت خداوند بر ما و بر مردم است

و لکن اکثر الناس لا یشکرون

و اما بیشتر مردم شکر نمی کنند

2-و لا نضیع اجر المحسنین

و از بین نمی بریم پاداش نیکوکاران را

3-و لاجر الاخرة خیر للذین ءامنو و کانوا یتقون

و قطعا پاداش آخرت بهتر است برای کسانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند.

ج)از صفحه 242 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

اِنَّ رَبّی غَفورٌ رَحیمٌ: قطعا پروردگار من بسیار آمرزنده و مهربان است.

اِنّی حَفیظٌ علیمٌ: همانا من حافظ و بسیار دانا هستم.

د) از صفحه243قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی که در دوره ابتدایی نیز آن را آموخته اید، انتخاب کنید. 

متن: وَ هوَ اَرحَم الرّاحِمین

ترجمه: و او مهربان ترین مهربانان است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!