پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه51

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

امامان،وارثان،پیشوایان،قرار می دهیم،خبر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

نتلو

نبأ

نرید

نجعل

ائمة

وارثین

تلاوت می کنیم،می خوانیم

خبر،جمع انباء

می خواهیم

قرار می دهیم

پیشوایان،امامان،جمع امام

جانشینان،وارثان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-نتلوا علیک:می خوانیم بر تو

2-من نبا موسی و فرعون:از خبر موسی و فرعون

3-لقوم یؤمنون:برای گروهی که ایمان می آورند

4-علی الذین:بر کسانی که

5-نجعلهم ائمة:قرار می دهیم آن ها را پیشوایان

6-نجعلهم وارثین:قرار می دهیم آنها را جانشینان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 52

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه از آیات آغازین سوره قصص را کامل کنید.

1-نتلوا علیک من نبا موسی و فرعون بالحق

می خوانیم(تلاوت می کنیم) بر تو از خبر موسی و فرعون به درستی

2-لقوم یؤمنون 

برای گروهی که ایمان می آورند

3-و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض

و می خواهیم که منت گذاریم بر مستضعفان در زمین

4-و نجعلهم ائمة و نجعلهم وارثین

و قرار می دهیم آن ها را پیشوایان و قرار می دهیم آن ها را جانشینان

ج)از صفحه388قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

شیخ کبیر:پیرمردی کهنسال

قال لاتخف:گفت نترس

من القوم الظلمین: از گروه ستم کاران

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه54

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دوست دارد،نیکی کرد،خرابکاران،تباه

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

احسِن

کما

احسَنَ

فساد

یحب

مفسدین

نیکی کن

همانطور که

نیکی کرد،نیکو ساخت

فساد،تباهی

دوست دارد

مفسدان،خرابکاران

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و احسن:و نیکی کن

2-کما احسن الله الیک:همانطور که نیکی کرد خدا به تو

3-ان الله:قطعا خدا

4-لا یحب المفسدین:خرابکاران را دوست ندارد

5-و الله لا یحب الفساد:و خدا دوست ندارد فساد و تباهی را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه55

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیه زیبا و پرمعنای سوره قصص را کامل کنید.

1-و ابتغ فیما اتک الله الدار الاخرة

و طلب کن در آنچه داده است به تو خداوند ،خانه آخرت را

2-و لا تنس نصیبک من الدنیا

و فراموش نکن بهره خود را از دنیا

3- و احسن کما احسن الله الیک

و نیکی کن همانطور که نیکی کرد به تو خداوند

4-و لا تبغ الفساد فی الارض

و هرگز طلب مکن فساد را در زمین

5-ان الله لا یحب المفسدین

همانا خداوند دوست ندارد خرابکاران و مفسدان را

ج)از صفحه394قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

افلا تسمعون:آیا نمی شنوید

افلا تبصرون:آیا نمی بینید

لعلکم تشکرون:تا(امید است)شکرگذاری کنید

د)در صفحه 394 قرآن کریم چند پیام قرآنی زیبا آمده است.یکی از آنها را انتخاب کرده و معنا کنید.

متن:ان الله لا یحب المفسدین

ترجمه:همانا خداوند خرابکاران و مفسدان را دوست ندارد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!