پایه نهمحل تمرین نهم قرآن

جواب تمرین قرآن نهم-درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

رسل

بینات

یقوم…بـِ

حدید

بأس

منافع

ینصر

قوی

پیامبران،جمع رسول

دلایل روشن،جمع بینة

رفتار کند…به،به پا دارید

آهن

سختی

فایده ها

یاری می کند

قوی،قدرتمند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ارسلنا رسلنا:فرستادیم پیامبرانمان را

2-بالبینت:با دلایل روشن

3-انزلنا معهم:نازل کردیم همراه آنها

4-لیقوم الناس بالقسط:تا رفتار کنند مردم به عدالت

5-انزلنا الحدید:نازل کردیم آهن را

6-بأس شدید:سختی بسیار

7-منافع للناس:فایده هایی برای مردم

8-لیعلم الله:تا بشناسد خدا

9-ینصره:یاری می کند او را

10-قوی عزیز:قدرتمند و شکست ناپذیر

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه 25 سوره حدید را کامل کنید.

1-لقد ارسلنا رسلنا بالبینت:همانا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن

2-و انزلنا معهم الکتب و المیزان:و نازل کردیم همراهشان کتاب و میزان را

3-لیقوم الناس بالقسط:تا رفتار کنند مردم به عدالت

4-و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس:و نازل کردیم آهن را؛ در آن سختی بسیار و فایده هایی برای مردم است.

5-و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب:و تا بشناسد خدا کسی را که یاری می کند او و پیامبرانش را در حالیکه(خدا از دید او)نهان است.

6-ان الله قوی و عزیز:همانا خداوند قدرتمند و شکست ناپذیر است

ج)از صفحه538 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

فی ستة ایام:در شش روز

علی العرش:بر تخت فرمانروایی

و الله بما تعملون بصیر:و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست

د)از آیات بالا، یک پیام قرآنی را که در سال های قبل با آن آشنا شده اید، بیابید و همراه با معنای آن در قسمت پایین بنویسید. این پیام چه نکاتی را به ما متذکّر می شود. در این باره با دوستان خود گفت وگو کنید.

متن:و هو معکم این ما کنتم

ترجمه:و هرجا باشید او با شماست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه74

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مساوی است،نباشید،شخص،رستگار،آتش،فردا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

نفس

غد

لاتکونوا

نسوا

فاسق

یستوی

نار

فائز

شخص،انسان

فردا

نباشید

فراموش کردند

نافرمان،گناهکار،منحرف

مساوی است

آتش

موفق،رستگار

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-اتقوا الله:تقوای خدا را پیشه کنید

2-لغد:برای فردا

3-و لا تکونوا کاالذین:و نباشید مثل کسانی که

4-نسوا الله:فراموش کردند خدا را

5-اولئک هم الفسقون:آنان همان گناهکارانند

6-لایستوی:برابر نیست

7-اصحب النار:اهل آتش

8-اصحب الجنة:اهل بهشت

9-هم الفائزون:آنها رستگارند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه75

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 18 تا 20 سوره حشر را کامل کنید.

1-یایها الذین ءامنوا اتقوا الله:ای کسانی که ایمان آوردید

2-و لتنظر نفس ماقدمت لغد: و باید دقت کند هر شخص آنچه را که از پیش می فرستد برای فردا

3-و اتقوا الله:و تقوای خدا را پیشه کنید

4-ان الله خبیر بما تعملون:همانا خداوند آگاه است به آنچه انجام می دهید

5-و لاتکونوا کالذین نسو الله فانسهم انفسهم:و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا را،پس(خدا)خود آنها را از یاد خودشان برد.

6-اولئک هم الفسقون:آنان همان گناهکارانند

7-لا یستوی الاصحب النار و اصحب الجنة:اهل اتش و اهل بهشت برابر نیستند

8-اصحب الجنة هم الفائزون:اهل بهشت همان رستگارانند

ج)از صفحه545 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

هو الذی اخرج:او کسی است ک خارج کرد

من دیارهم:از خانه هایشان

عذاب النار:عذاب آتش

د)در آیات پایانی سوره حشر(صفحه 548)مجموعه ای از زیباترین اسم ها و صفت های خدای بزرگ آمده است.هر بخش از آنها را که دوست دارید به عنوان پیام قرآنی انتخاب کنید و همراه با معنا بنویسید. چه خوب است آیات 18 تا 24 سورهٔ حشر را با توجه به معنا حفظ کنید و آنها را گاه به گاه بخوانید.

متن:هو الرحمن الرحیم

ترجمه:اوست که بخشنده مهربان است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!