پایه نهمحل تمرین نهم قرآن

جواب تمرین قرآن نهم-درس دهم

جلسه اول از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه97

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

به تأخیر می اندازد،هشدار ده،داخل شد به

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

انذر

یأتی

یؤخر

دخل

لاتزد

تبار

هشدار ده

می آید

به تاخیر می اندازد،مهلت می دهد به

داخل شد به،وارد شد به

نیفزای،زیاد نکن

هلاکت،نابودی

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-انا ارسلنا نوحا:قطعا ما فرستادیم نوح را

2-ان انذر قومک:که هشدار ده قومت را

3-ان یأتیهم عذاب الیم:که بیاید برایشان عذابی دردناک

4-قال یقوم:گفت ای قوم من

5-ان اعبدوا الله:که عبادت کنید خدا را

6-و اتقوه:و تقوای او را پیشه کنید

7-و اطیعون:و از من اطاعت کنید

8-یغفر لکم من ذنوبکم:می آمرد برایتان از گناهانتان

9-و یؤخرکم الی اجل مسمی:و مهلت می دهد به شما تا مدتی مشخص

10-لو کنتم تعلمون:اگر می دانستید

11-رب اغفر لی و لوالدی:پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را

12-و لمن دخل بیتی مؤمنا:و هر کس که باایمان وارد خانه ام شد

13-و للمؤمنین و المؤمنت:و مردان و زنان با ایمان

14-و لاتزد الظلمین الا تبار:و نیفزای ستمکاران را جز هلاکت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه98

انس با قرآن در خانه

ب)آیات اول تا چهارم و آیه آخر سوره نوح را ترجمه کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

1-انا ارسلنا نوحا الی قومه:قطعا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش

2-ان انذر قومک:که هشدار ده قومت را

3-من قبل ان یأتیهم عذاب الیم:پیش از آنکه بیاید برایشان عذابی دردناک

4-قال یقوم انی لکم نذیر مبین:گفت ای قوم من قطعا من برای شما هشدار دهنده ای روشن هستم

5-ان اعبدوا الله واتقوه و اطیعون:که عبادت کنید خدا را و تقوای او را پیشه کنید و از من اطاعت کنید

6-یغفر لکم من ذنوبکم:می آمرد برایتان گناهانتان را

7-و یؤخرکم الی اجل مسمی:و مهلت می دهد به شما تا مدتی مشخص

8-ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون:قطعا وقتی سرآمد خدا بیاید به تاخیر نمی افتد،اگر می دانستید

9-رب اغفر لی و لوالدی:پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را

10-و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنت:و هر کس که باایمان وارد خانه ام شد و مردان و زنان با ایمان

11-و لا تزد الظلمین الا تبار:و نیفزای ستمکاران را جز هلاکت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه99

ج)از صفحه571 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت آشنا بیابید و معنای هریک را همراه آن بنویسید.

و یجعل لکم انهرا:و قرار داد برایتان رودهایی

و الله جعل لکم:و خداوند قرار داد برایتان

کیف خلق الله:چگونه آفرید خداوند

د)در صفحه571 قرآن کریم یک دعای زیبا آمده است.آن را همراه با معنا بنویسید و سعی کنید این دعای قرآنی را حفظ کنید و در قنوت نماز بخوانید.

متن:رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنت

ترجمه:

پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را و هر کس که باایمان وارد خانه ام شد و نیز مردان و زنان با ایمان را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه101

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

طولانی،نیم،بگیر،اندک،یاد کن،کم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

قم

قلیل

نصف

رتل

ثقیل

سبح

طویل

اذکر

اتخذ

برخیز،به پا خیز

کم،اندک

نصف،نیم

آرام و بادقت بخوان

سنگین،گران بار،باارزش

کار و تلاش

طولانی،بسیار

یاد کن

بگیر،قرار بده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-قم الیل:برخیز شب را

2-الا قلیلا:جز کمی

3-نصفه:نصف آن

4-و رتل القرءان:و آرام و بادقت بخوان قرآن را

5-قولا ثقیلا:سخنی باارزش

6-ان لک فی النهار:همانا برای تو در روز

7-سبحا طویلا:کار و تلاش بسیار

8-و اذکر اسم ربک:و یاد کن نام پروردگارت را

9-رب المشرق و المغرب:.پروردگار شرق و غرب

10-فاتخذوه وکیلا:پس قرار بده او را پشتیبان و مدافع

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه102

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات اول تا نهم سوره مزمل را کامل کنید.

1-یایها المزمل قم الیل الا قلیلا:ای جامه به خود پیچیده،برخیز شب را جز کمی از آن

2-نصفه او انقص منه قلیلا:نصف آن یا اندکی از آن کم کن

3-او زد علیه و رتل القرءان ترتیلا:یا بر آن بیفزای و کاملا آرام و بادقت بخوان قرآن را

4-انا سنلقی علیک قولا ثقیلا:قطعا ما نازل خواهیم کرد بر تو سخنی باارزش

5-ان ناشئة الیل هی اشد وطا و اقوم قیلا:قطعا عبادت در شب استوارتر، خالصانه تر و از لغزش دورتر است

6-ان لک فی النهار سبحا طویلا:همانا برای تو در روز کار و تلاش بسیار است.

7-و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا:و یاد کن نام پروردگارت را و تنها به او دل ببند

8-رب المشرق و المغرب لا اله الا هو:پروردگار شرق و غرب نیست معبودی جز او

9-فاتخذوه وکیلا:پس قرار بده او را پشتیبان و مدافع

ج)از صفحه575 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و الله یقدر الیل و النهار:و خداست که طول شب و روز را معین می کند

و اقیموا الصلوة:و به پا دارید نماز را

و ءاتو الزکوة:و بپردازید زکات را

د)از صفحه 574 یا 575 یکی از دو پیامی را که در سال های قبل با آن آشنا شده اید و دربارهٔ انس با قرآن کریم است یافته،و همراه با معنا بنویسید.

متن:و اصبر علی ما یقولون

ترجمه:و بر آنچه می گویند صبر کن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!