جواب تمرین قرآن ششم- درس دوازدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 82

 

 

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 82

عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و دو صفت از صفات رستگاران را بنویس.

امر کردن به کارهای خوب و نهی کردن از کارهای بد

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس چهارم: باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28 هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه …

error: Content is protected !!