پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس دوازدهم:اتفاق ساده

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس دوازدهم:اتفاق ساده

فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۵

درست و نادرست

۱.نامه از جبهه ی جنوب آمده بود.

جواب۱: درست

۲.مادر،از شدت ناراحتی به گریه افتاد.

جواب۲: نادرست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۶

درک مطلب

۱. نویسنده ی نامه،که بود؟

جواب۱: پدر از جبهه برای آن ها نامه نوشته بود.

۲.چه موضوعی در نامه باعث خوشحالی مادر شد؟

جواب۲: خوب بودن حال پدر و اینکه قرار بود همسرش به زودی بیاید.

۳.در بخش زیر منظور از “قطره” چیست؟

یک قطره از دل من             بر روی دفترافتاد

جواب۳: اشک

۴.چرا وقتی مادر نامه می خواند،باران آرام و بی صدا ماند؟

جواب۴: چون نامه به قدری مهم بود که باران هم به احترام ساکت وبی صدا ماند تا به نامه گوش دهد.

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_برادر خوبم آمد.

_معلم مهربان رفت.

_دانش آموزان زرنگ دویدند.

حالا به نمودار جمله ها دقت کنید .در گروه گفت وگو کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آمد رفت دویدند
برادر خوبم معلم مهربان دانش آموزان زرنگ
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟چرا؟

جواب:این جمله ها از دو قسمت تشکیل شده اند: فعل و فاعل. درسته که اینجا فاعل از دو بخش تشکیل شده یکی اسم ویکی صفتی که راجب اسم توضیح می دهد مثل جمله ی اول برادر+ خوبم اما توجه کنید چون با حذف “خوب” معنی جمله ناقص نمی شود بنابراین ما کلا برادر خوب را یک قسمت حساب میکنیم  و فعل را یک قسمت .بنابراین جملات بالا دو قسمتی حساب می شوند.

  • چرا کلمه های “آمد ، رفت ، دویدند” بالای نمودار هستند؟

جواب: چون فعل اصلی ترین جزء جمله است در قسمت بالای نمودار نوشته می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۰۱

درک و دریافت

۱. مهم ترین ویژگی نویسنده ی کتاب “قصه های خوب،برای بچه های خوب” را بیان کنید.

جواب۱: اینکه داستان را به زبان کودکانه وخیلی ساده بیان کرده بود که باعث میشد به خوبی فهمیده شود.

۲.چرا از نظر شخصیت اصلی متن، کتابفروشی مانند بهشت بود؟

جواب۲: بخاطر علاقه ی زیادی که به کتاب و کتاب خواندن داشت.

۳.از نظر شما کتاب فروشی مانند چیست؟

جواب۳: شبیه یک رستوران برای روح وفکر

۴.چرا نویسنده ی کتاب “قصه های خوب برای بچه های خوب” به فکر نوشتن این کتاب افتاد؟

جواب۴: زیرا متوجه شد برای کودکان کتاب مناسبی که زبان ساده و قابل فهم داشته باشد خیلی کم است وبیشتر کتاب ها زبان کودکانه و قابل فهم برای کودکان ندارند.

۵.کدام قسمت متن نشان دهنده ی علاقه ی زیاد نویسنده به کتاب خواندن است؟

جواب۵: خوشحالی برای مشغول شدن در کتاب فروشی

گریه کردن وناراحت شدن برای نداشتن کتاب گلستان

وقسمتی که می گوید اگر بدانم یک هفته بیشتر زنده نیستم تنها حسرتم این است که کتاب های نخوانده ام مانده اند.

۶.با توجه به داستان “دیدن خوبی ها” جمله ها را به ترتیب رویداد ها شماره گذاری کنید.

_ حضرت عیسی(ع) گفت :”چیزهایی هم بود که شما ندیدید.”  (۴)

_ هر یک از یاران چیزی گفتند.   (۳)

_ آن حضرت فرمود : با هرچه رو به رو می شوید فقط بدی ها وزشتی ها را نبینید.  (۶)

_ حضرت عیسی (ع) و یارانش لاشه ی سگی را دیدند.(۱)

_ این سگ تا زنده بود حیوان با وفایی بود.  (۵)

_ حضرت عیسی(ع) به همراهانش گفت : درباره ی آن چه دیدید فکر کنید.   (۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!