پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۳

درست و نادرست

۱.خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند.

جواب۱: درست

۲.برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، میتوان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد.

جواب۲: نادرست

۳.معلم با پخش تصاویر زیبایی به مهتاب خوش آمد گفت.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.در اولین روز حضور در مدرسه جدید،چه چیزی مهتاب رادلگرم وشاد کرد؟

جواب۱: استقبالی که معلم وبچه ها از او کردند همراه با شنیدن صدای دست بچه ها و لبخند معلم و تصاویری که معلم به عنوان هدیه ی خوش آمد گویی روی تخنه ی هوشمند به او نشان داد

۲.حضور وغیاب در مدرسه ی هوشمند را با مدارس معمولی مقایسه کنید ویک خوبی آن را بیان کنید.

جواب۲: حضور و غیاب در مدارس معمولی به صورت دستی واز روی لیست توسط ناظم یا معلم انجام می شود اما در مدارس هوشمند با رایانه و گذاشتن دست روی دستگاه  انجام می شود.

خوبی مدرسه ی هوشمند این است که کار حضور وغیاب را آسان تر کرده است و خیلی سریع و به صورت اتوماتیک به والدین اطلاع می دهد.

۳.شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه ی هوشمند؟چرا؟

ترجیح من مدرسه ی هوشمند است زیرا امکانات بیشتر و مجهزتری دارد و یادگیری هم سریع تر و آسان تر می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۴

واژه آموزی

بیننده شخصی که چیزی را میبیند.

گوینده شخصی که چیزی را می گوید.

شنونده شخصی که چیزی را می شنود.

حالا شما بگویید:

به کسی که مطلبی می نویسد …………..می گویند.

جواب: نویسنده

به شخصی که چیزی را می خواند…………می گویند.

جواب: خواننده

به کسی که می دود ……………می گویند.

جواب: دونده

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۸

درک و دریافت

۱.چرا چهار دوست پول هایشان را روی هم گذاشتند؟

جواب۱: چون میخواستند شریک شوند و باهم کاری را راه بیندازند.

۲.شخصی که پول ها را از پیرزن گرفت ، چه ویژگی اخلاقی داشت؟چرا؟

جواب۲:  او باهوش بود، زیرا به دوستانش گفت آن چیزی را که می خواهم پیرزن به من نمی دهد.

۳.رفتار سه نفری که پول هایشان را از دست داده بودند با رفتار پسر بچه مقایسه کنید و تفاوت آن را بنویسید.

جواب۳: آن سه نفر اشتباه خود را نمی پذیرفتند وبه ناحق وناروا از پیرزن پول هایشان را می خواستند اما پسر بچه ی باهوش  متوجه شد که پیرزن بی گناه است و حق دارد و به او کمک کرد.

۴.به نظر شما رأی قاضی عادلانه بود؟ چرا؟

جواب۴:بله چون امانت باید به صاحبش برگردانده شود وپیرزن باید امانت را به آن سه نفر بر می گرداند.

۵.اگر شما می خواستید عنوانی برای این داستان انتخاب کنید ، پیشنهاد شما چه بود؟ چرا؟

جواب۵: ماجرای کیسه پر دردسر ،چون به خاطر این کیسه پیرزن اینهمه به دردسر افتاد و بخاطر همین کیسه بود که بین چهار دوست جدایی افتاد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!