پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس شانزدهم:پرسشگری

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس شانزدهم:پرسشگری

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۶

درست و نادرست

۱.گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است.

جواب۱: نادرست

۲.سوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.

جواب۲: درست

۳.در دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده می شود.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ 

جواب۱: دانشمندان و پژوهشگران همیشه به دنبال سوال های خود می روند وآن قدر می گردند تا جواب آن ها را پیدا کنند.

جواب۱:

۲.دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجه به متن بیان کنید.

جواب۲:اول اینکه  تشنه ی یادگیری بود و همواره برای آن چه علتش را نمی دانست پرسشگری می کرد و دوم اینکه برای گسترش و رشد علم ودانش همه ی عمر خود را صرف کرد ودراین راه کوشش فراوان نمود.

۳.”ابوریحان همواره در جست وجوی علت اتفاقاتی بود که در اطرافش روی می داد.” مفهوم این جمله را با مثال بیان کنید.

جواب ۳: مثلا دنبال این بود که آیا زمین گرد است یا نه و یا خورشید به دور زمین می چرخد یا زمین به دور خورشید یا سیارات چگونه در فضا قرار گرفته اند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۷

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_ مریم روزنامه را روی میز گذاشت.

_سینا کیف را به پدرش داد.

حالا به نمودار جمله ها دقت کنید. درگروه گفت و گو کنید وبه پرسش های زیر پاسخ دهید. 

          گذاشت                داد
مریم   روزنامه را   روی میز سینا    کیف را       به پدرش
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟چرا؟

جواب: این جمله ها ازچهار قسمت تشکیل شده اند:فاعل،مفعول،متمم وفعل. چون با حذف هریک ازین قسمت ها مفهوم جمله ناقص می گردد .

  • چرا کلمه های ” گذاشت ، داد” بالای نمودار هستند؟

جواب: چون این ها فعل هستند واصلی ترین بخش جمله می باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!